Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Misijná nedeľa a posviacka krížovej cesty.

V nedeľu 29.10. sme dodatočne oslávili misijnú nedeľu v našom kláštore Ducha Svätého. Poobede sme nahliadli do tajov kórejskej kultúry a zvykov.

Sestra Filipa SSpS sa s nami podelila o zážitky zo svojej misijnej skúsenosti v Južnej Kórey, kde pôsobila ako misionárska 16 rokov.

Po zaujímavej prezentácii sme mali slávnostnú sv. omšu s otcom biskupom Petrom Beňom a našim miestnym pánom farárom Lukášom Kutišom.

Povzbudivý príhovor otca biskupa a nádherný spev v podaní zboru Sanctus zo Šurian pôsobil ako balzam na dušu.

Po sv. omši sa konala posviacka našej novej krížovej cesty v záhrade. Ďakujeme Ti, Bože, za tento krásny deň a spoločenstvo.

Sr. Jana Smutná SSpS