Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Misijné združenie Ducha Svätého

Vo viacerých mestách a dedinách je prítomné  naše spoločenstvo laikov,   

Misijné združenie Ducha Svätého, 

ktorého členovia čiastočne zdieľajú našu charizmu.  

Pravidelnou dennou  modlitbou k Duchu Svätému a modlitbou v spoločenstve  na tretí pondelok v mesiaci, 

spolupracujú pri napĺňaní  našej misie na Slovensku a vo svete.  

Spoločne s nami túžia vydávať svedectvo o Božej láske. 

Úctou k Duchu Svätému posväcujú svet, seba samých a svoje rodiny.

Misijné združenie Ducha Svätého je laické spoločenstvo, ktoré je súčasťou rehoľnej rodiny Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Tieto spoločenstvá laikov sú silnou podporou práce sestier nielen na Slovensku, ale po celom svete. Duch Svätý je hybnou silou Misijného združenia a putom medzi sestrami a členmi spoločenstva.

❀ spoločenstvo modlitby, obety, radostnej služby a veľkodušného srdca

❀ spoločenstvo, ktoré naplno žije svoje krstné a birmovné poslanie

❀ spoločenstvo, ktoré sa aktívne zúčastňuje na misii sestier Služobníc Ducha Svätého

❀ spoločenstvo, ktoré svojim kresťanským životom vydáva svedectvo a tým prispieva k šíreniu Božieho kráľovstva vo svete

Neváhaj a pridaj sa k nám! Buď vnímavý a rozpoznaj svoju misiu! Tvoja služba a obeta môže zachrániť mnohých. Vek nie je rozhodujúci. Sme spoločenstvo, ktoré sa dopĺňa bystrosťou mladých, skúsenosťami starších a múdrosťou najstarších. To, čo starší nedokážu urobiť svojimi silami, dopĺňajú svojimi obetami. A mladí sa môžu veľa učiť od starších obetavosti, trpezlivosti a odvahe.

Ako žijeme?

❀ Žijeme podľa hesla svätého Arnolda Janssena: Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!

❀ Sme otvorené na každého človeka bez rozdielu na náboženské vyznanie a kultúru.

❀ Svojimi modlitbami, obetami, finančnými a materiálnymi darmi podporujeme misionársku, pastoračnú, charitatívnu a sociálnu prácu Misijných sestier.

Božiu lásku sprítomňujeme cez náš konkrétny každodenný život

❀ živou vierou

❀ vrúcnou modlitbou

❀ pravidelným rozjímaním nad Svätým Písmom a pravdami viery

❀ skutkami lásky v rodine a vo farnosti, v zamestnaní i vo voľnom čase

❀ angažujeme sa za pokoj a spravodlivosť

❀ chránime náš spoločný dom, stvorený a darovaný nám všetkým a chránime v ňom život od počatia až po prirodzenú smrť

Modlitba: Pane, naplň nás svojim Duchom, aby sme prispievali k Tvojej vykupiteľskej práci vo svete. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich, zapáľ v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme. Amen

Kontaktná osoba

sestra Lucia Slušná, SSpS
Misijné združenie Ducha Svätého /MzDSv/
Novozámocká 129/302, 951 12 Ivanka pri Nitre