MODLITBA NA ROK 2023

Vzdávame ti vďaky, Bože.
Za tvojho Ducha votkaného do všetkého stvorenia
za večnosť prekrývajúcu sa s časom
a za život zeme pretkaný vitalitou neba
vzdávame ti vďaky, Bože.

 

Za tvoju úžasnú tvorivosť
tvoje bezhraničné tajomstvo,
a tvoje hlboké túžby
vložené hlboko do duše každej ľudskej bytosti,
ďakujeme ti, Bože.

Udeľ nám milosť, aby sme sa znovu ponorili tých hlbín,
aby sme objavili tento poklad,
aby sme oslobodili túžby,
a oslobodené v našom vlastnom duchu
konali pre dobro sveta.

Prevzaté z keltského požehnania: „Ranná a večerná modlitba“ od Philipa Newella

Modlitba za Pokoj

Pane, predkladáme ti bolesť ľudstva, ktoré bojuje a trpí pri hľadaní pokoja.

Prinášame utrpenie obetí násilia,
nespravodlivosti a útlaku.
Prinášame zúfalstvo stratených,
našich blízkych v konfliktných situáciách.
Prinášame aj svoje zranené srdce, ktoré túži po tvojom pokoji a láske.

Bože, dnes chceme prosiť,

aby prišiel čas, keď každý deň bude dňom mieru.
Daj nám svoje svetlo, Pane,
aby sme budovali pokoj v našich vzťahoch.
Daj nám, Pane, svoj pokoj,
aby sme sa učili prijímať bez predsudkov
a rešpektovali dôstojnosť každého človeka.
Daj nám, Pane, svoj pokoj,
aby sme v každom človeku spoznali svojho blížneho a v celom stvorení štedrý dar tvojej lásky.
Premeň násilie a nespravodlivosť,
ktoré v nás prebývajú, na dar lásky a súcitu,
ktoré vytvárajú pokoj. Amen.
Sr. Ana Elídia C. Neves, SSpS