Slovenská provincia

s provinciálnym domom v Ivanke pri Nitre je zasvätená Duchu Svätému. 

Ďalšie komunity sú v Nitre, Bratislave, Revúcej a jedna v Českej republike v meste Přerov.

Vedené životodarným Duchom
odpovedáme na aktuálne potreby a výzvy na Slovensku
v oblastiach
apoštolátu modlitby a obety, duchovného sprevádzania, katechézy detí a mládeže, médií, formácie, sociálnej práce, zdravotníctva, opatrovania chorých a starých…

Komunity

Slovensko

Provinciálny dom - Kláštor Ducha Svätého

Komunita svätého Arnolda Janssena

Komunita
Matky Márie Heleny

Komunita Svätej rodiny

Komunita svätého Jozefa

Komunita svätej Terezky Ježiškovej

Česká republika

Komunita sv. Jozefa Freinademetza Misijné sestry