Naša identita

Povolané k spolupráci na spáse ľudí.
“Ako odpoveď na výzvu Ducha Svätého a potreby národov svätý Arnold Janssen
spolu s blahoslavenou Matkou Máriou, Helenou Stollenwerkovou a blahoslavenou Matkou Jozefou, Hendrinou Stenmansovou, založil našu Kongregáciu ako misionársku rehoľnú spoločnosť a zasvätil ju Duchu Svätému.

Kristus nás povolal do tejto Kongregácie, aby sme ho nasledovali v sile Ducha Svätého,
oslavovali Otca a prinášali ľuďom plnosť života.”

PROLÓG
Konštitúcie a direktórium Misijnej kongregácie službobníc Ducha svätého

Netúžim po ničom inom ako milosťou Božou stať sa najmenšou a obetovať sa za dielo šírenia viery.

Matka Jozefa, list zo 06.01.1884

Sme misijné sestry a povolaním misijnej sestry je  obetovať sa na väčšiu oslavu Boha a na spásu nesmrteľných duší.

Matka Mária list z 02.02.1896

Ohlasovanie evanjelia je prednostným a najvyšším skutkom lásky k blížnemu. 

Arnold Janssen