Naša vízia

Posilnené Duchom Svätým pozývame ľudí k hlbšiemu spoločenstvu s Trojjediným Bohom tým,
že budeme žiť a ohlasovať evanjelium radosti, lásky, pokoja a spravodlivosti.

V dialógu s ľuďmi rôznych kultúr a tradícií, slúžime spolu s nimi
na presadzovaní ľudskej dôstojnosti,
životodarných vzťahov
a starostlivosti o všetko stvorenie.