Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Zapoj sa aj ty

Drahí mladí priatelia, nebojte sa vyjsť zo seba a vydať sa na cestu!
Evanjelium je posolstvo, ktoré prináša slobodu do našich životov; premieňa ich a robí ich ešte krajšími.
Aké úžasné je nechať sa prekvapiť Božím volaním, prijať jeho slovo a kráčať v Ježišových stopách,
v adorácii božského tajomstva a vo veľkorysej službe blížnym!

Váš život bude každým dňom bohatší a radostnejší!
(Pápež František, Posolstvo: 52. svetový deň modlitieb za povolania 2015)

Misijné združenie Ducha Svätého

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma!
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať „áno“ Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte otázku týkajúcu sa rehoľného života, chcete sa dozvedieť viac o našom kláštore a mnohých službách, ktoré poskytujeme rôznym komunitám, alebo máte prosbu o modlitbu, zanechajte nám odkaz nižšie a my sa s vami určite čo najskôr spojíme.