Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Tento rok sa Cliptime konal v Bratislave

Aj tento rok sa na Slovensku konali diecézne stretnutia mladých.

Ani Bratislavská arcidiecéza nebola výnimkou.

Toto stretnutie sa konalo v dňoch 24.-26.11. 2023 pod názvom Cliptime. Bolo určené pre mladých od 15-30 rokov a miestom konania bola Bratislava.

 Clip znamená spinkovanie, a tak cieľom je prepájanie mladých z celej diecézy, a stretnutie s ich pastiermi, otcami biskupmi. Aj tí zavítali tento rok medzi nich.

Apoštolský biskup Mons. Nicola Girasoli svojím zápalom povzbudil mladých k radosti a nádeje. Otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko boli otvorení na otázky moderátorov a mladých v zaujímavých diskusiách. Pozvaní hostia, ako český kňaz Marek Orko Vlácha alebo raper Ego, sväté omše, workshopy, večerné adorácie v kostoloch v Bratislave, či tanec Áno, sólo pre dvoch v podaní Pavla Danka a jej manželky vovadzáli mladých do témy tohtoročného stretnutia, ktoré bolo Povolané srdce.

Organizátori chceli tak upriamiť pozornosť mladých, že Boh nás povoláva, každého jedného z nás, na tom mieste, kde sa práve nachádzame.

Mladí sa stretli aj s rehoľníkmi skrze ich službu v rehoľnej kaviarni, kde im ponúkali čerstvú kávu a chutné koláčiky.                                                                                                                                                  Sr. Katarína Junásová SSpS