Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

„Korálkovanie so sr. Rasťou“

Som sr. Rastislava a patrím do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Keď sa človek otvorí Božiemu volaniu, tak Pán ho vedie cestami, o ktorých  by si ani netrúfal snívať. A tak je to i s mojím životom. Nikdy by som neverila, že za niekoľko rokov v kongregácii sa dokážem naučiť 4 jazyky a stretnem nesmierne množstvo ľudí, ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha v našom čase.

Prešla som niekoľkými krajinami sveta ako je Rakúsko, Argentína, Rím, Anglicko i Atény. Teraz žijem na Morave v Přerove. Je len susedným štátom a vždy som si myslela, že máme toho tak veľa spoločného. Tým, že tu pôsobím, som zmenila názor. Áno, máme veľa podobného, ale i rozdielneho. Najviac to pozorujem na veriacich. Myslela som si, že v tejto sfére máme veľa spoločného, ale ani to nie je pravda. Veľa ľudí hľadá Boha, ale nie na správnych miestach. A tí, ktorí uverili Kristovi, majú naozaj živú vieru a veľmi veľa sa od nich učím.

Som zamestnaná na charite ako terénna ošetrovateľka. To znamená, že mám k dispozícii auto a navštevujem ľudí, väčšinou starších, v ich domovoch. Popri tejto práci učím náboženstvo v jednej malej dedinke v okolí. Snažím sa zapájať sa do aktivít farnosti, ak sa to dá a čo je potrebné.

Pred 4 rokmi som začala s mimoškolských krúžkom pre deti. Nazvali sme ho „korálkovaním so sr. Rasťou“. Po roku sa začali prihlasovať  aj panie na dôchodku, že by sa rady pridali. A tak som vytvorila ďalší termín pre dospelých v Přerove. I dobré veci sa šíria a tak som sa dostala na fary do okolia. Tento rok ma prosili i do iných farností, ktoré sú mimo náš dekanát. Chodím so škatuľami korálok do škôlky, škôl i družín, rodinných centier, azylového domu i do domova pre seniorov. A tak sa snažím nosiť kalendár stále so sebou, aby sa termíny neprekrývali. Je užasne pozorovať, ako tvoria deti, ako zmýšľajú, kombinujú farby a tiež procesy, ktoré sa tvoria v hlavičkách starších. Žasnem na tým, že keď spojím tieto skupiny,  tak si dokážu navzájom pomáhať- starší mladším, ale i „vnučka“- „babičke“. Mať otvorené oči a vidieť, je darom, a som vďačná za tieto príležitosti, kedy môžem objavovať krásu a lásku Trojjediného Boha v srdci človeka.

Sr. Rastislava Kurajová SSpS