Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Začiatky

Misijné dielo, ktoré je dnes rozšírené po celom svete, začal Boh nenápadne v srdci nemeckého kňaza Arnolda Janssena. Jeho túžba, aby svätý trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí, sa v roku 1875 prejavuje založením Spoločnosti Božieho Slova (SVD) v holandskom Steyli.

Inšpirovaný Duchom Svätým a potrebami ľudí v misijných oblastiach, kde prítomnosť zasvätených žien bola nevyhnutná, zakladá 8. decembra 1889 spolu s blahoslavenou Matkou Máriou, Helenou Stollenwerkovou a blahoslavenou Matkou Jozefou, Hendrinou Stenmannsovou Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého.

V roku 1896 vzniká kontemplatívna vetva misijných sestier Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, ktorá podporuje svojou nepretržitou modlitbou prácu misionárov a misionárok.

V Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého pôsobí v súčasnosti viac ako 2799 sestier v 48 krajinách.