Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Naša misia vo svete

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého je osobitne povolaná ohlasovať všetkým ľuďom vykupiteľskú lásku Trojjediného Boha. Ochota byť poslaná za hranice vlasti, učiť sa novú reč a žiť v inej kultúre je podstatným znakom misionárskeho povolania každej sestry. 

2799 SSpS, z  53 národností,  pôsobí  v 48 krajinách  sveta.  

Zo slovenskej provincie 15  spolusestier aktuálne spolupracuje  na  tejto našej spoločnej misii vo svete.

USA

Mexiko

Kuba

Jamaika

Svätý Krištof a Nevis

Antigua / Barbuda

Ekvádor

Panama

Brazília

Bolívia

Čile

Argentína

Island

Anglicko

Holandsko

Portugálsko

Španielsko

Taliansko

Grécko

Nemecko

Rakúsko

Česká republika

Slovensko

Ukrajina

Poľsko

Rumunsko

Ghana

Benin

Togo

Angola

Zambia

Uganda

Botswana

Mozambique

Južná Afrika

Etiópia

Rusko

India

Južná Kórea

Japonsko

Taiwan

Filipíny

Indonézia

Papua nová Guinea

Timor Leste

Austrália