Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Stať sa Božím zrnkom

Aj keď je podobenstvo o horčičnom semienku (Mk 4:30-32) dosť krátke, obsahuje množstvo poučení, ktoré sú relevantné pre kresťanskú vieru – pre nás, aj dnes.

Najprv si ale povedzme, že horčičné zrnko je veľké asi ako hlavička špendlíka. Keď Ježiš hovorí, že je to najmenšie semienko na zemi, neznamená to, že to tak naozaj je, v skutočnosti sú na zemi menšie semienka, ako semienko orchidey.

Ježiš tu nedáva lekciu botaniky, ale hovorí jazykom, ktorému jeho poslucháči rozumejú. Z pohľadu palestínskeho publika z prvého storočia bolo horčičné semienko najmenším semienkom na svete. Bolo to najmenšie semienko, ktoré v tom čase poznali obyvatelia Galiley. No rastlina horčice môže dorásť od 1,8 do 3,6 metra, v ojedinelých prípadoch až do 4,5 metra.

Čo nám teda toto krátke podobenstvo hovorí?

Horčičné semienko symbolizuje zdanlivo bezvýznamné začiatky Božieho kráľovstva. Z malého semena vyrastie veľká rastlina, čo znamená, že Kráľovstvo Božie sa bude rozširovať a prekvitať. V čase Ježiša sa spoločenstvo, ktoré utvoril, zdalo malé a bezvýznamné, v porovnaní s rozsiahlou Rímskou ríšou alebo inými náboženskými inštitúciami. Ježiš použil toto podobenstvo, aby uistil svojich posluáčov a učeníkov – raných kresťanov, že ich viera, hoci malá, bude rásť a bude mať významný vplyv, lebo Božie Slovo má neuveriteľnú transformačnú silu.

Rast horčičného semena predstavuje tajomné a mocné pôsobenie Boha vo svete. Zdôrazňuje, že rozšírenie Kráľovstva nie je len výsledkom ľudského úsilia, ale je výsledkom Božieho zásahu a milosti.

Učí nás dôležitú lekciu o neuveriteľnej moci, ktorú má Boh v našich životoch. Ak dokáže z malého semienka vyrásť tak veľká rastlina, predstavme si všetky ostatné veľké a neuveriteľné veci, ktorých je schopný urobiť v našich životoch … A pamätajme, že Boh pracuje cez malé a obyčajné veci, aby uskutočnil svoju vôľu a my musíme len dôverovať Jeho procesu.

Zmienka o vtákoch, ktorí nachádzajú úkryt vo vetvách horčice, symbolizuje inkluzívnosť. Kráľovstvo Božie ponúka útočisko a privítanie všetkým, prekračuje hranice a rozširuje milosť na každé stvorenie. Nebeské kráľovstvo poskytuje útočisko každému, kto sa k nemu pridá, bez ohľadu na jeho pôvod, farbu pleti, sociálne postavenie … všetkým bez rozdielu.

Horčičné semienko sa často používa metaforicky na vyjadrenie osobnej viery. Aj keď sa zdá byť malá alebo slabá naša viera, môže priniesť významné výsledky. No rovnako ako horčičné semienka, aj vieru je potrebné správne zasadiť a pestovať, pretože keď sa jej dostane náležitej starostlivosti, aj to najmenšie množstvo viery môže vyrásť v niečo neuveriteľné. Rast si, ale vyžaduje čas. Podobenstvo nás učí trpezlivosti a povzbudzuje, aby sme dôverovali Božiemu načasovaniu.

Tiež naznačuje, že Božie kráľovstvo je už prítomné vo svete, no jeho úplná realizácia a konečný dosah však ešte len prídu, čo nás povzbudzuje, aby sme sa tešili na budúcnosť a zároveň uznávali súčasnú prítomnosť Jeho Kráľovstva.

Napokon, a čo je najdôležitejšie, podobenstvo o horčičnom zrnku nás učí nepohŕdať skromnými začiatkami, pretože majú potenciál vyvinúť sa do veľkých vecí, ktoré sú mimo našej predstavivosti.

Pomôž nám, Pane, žiť ako malé semienko, ktoré pomaly rastie a dozrieva. Pomôž nám zostať skrytí, keď musíme byť skrytí,  ale aj odvážne vyjsť, keď nás voláš prinášať ovocie.                            A predovšetkým nám pomôž prežiť s pokojom čas, ktorý nás vedie k tomu, aby sme rástli a dozrievali podľa tvojho Srdca. Daruj nám milosť byť zrnkami, ktoré dokážu vyrásť v nádherné rastliny, prinesú ovocie, a poskytnú tieň tmý, ktorí ho potrebujú. Lebo Tvoja milosť je to, čo potrebujeme,  čo si nikto nemôže zaslúžiť  a čo môžeš dať iba Ty.

                                                                                                   Sr. Katarína Pavelová SSpS