Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Duchovné centrum

„ Ja to ani neviem; ale cítim, že sa ustavične modlím.“
(Matka Jozefa SSpS)

Ak potrebuješ čas a priestor na stretnutie s Pánom,ak sa chceš započúvať do hlasu Boha v tvojom srdci,
ak sa chceš učiť umeniu modlitby, ktorá premieňa všednosť na radostnú službu…
ak sa jednoducho potrebuješ zastaviť a stíšiť…

Ponúkame ti miesto v našom Duchovnom centre.

Kontakt

Sr. Laura Vlčáková SSpS
Novozámocká 302
951 12 Ivanka  pri Nitre
Telefón: 0917 700 717

E – mail: laurassps@gmail.com