Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Naša misia

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
je osobitne povolaná ohlasovať všetkým ľuďom vykupiteľskú lásku Trojjediného Boha.
Ochota byť poslaná za hranice vlasti, učiť sa novú reč a žiť v inej kultúre
je podstatným znakom misionárskeho povolania každej sestry.

2799 SSpS, z 53 národností, pôsobí v 48 krajinách sveta.
Zo slovenskej provincie 15 spolusestier aktuálne spolupracuje na tejto našej spoločnej misii vo svete.

Slovenská provincia