Podpor nás

„Naša misia v spolupráci s inými uschopňuje našu Božiu rodinu stávať sa väčšou, silnejšou a radostnejšou. Potrebujeme sa navzájom ale nadovšetko potrebujeme Ježiša, aby nás viedol, zjednocoval, miloval, potešoval, osvecoval, učil a bol vždy pri nás.   Nech je on Kráľom našich sŕdc. S ním v našich srdciach aj tma bude svetlom.“  (Sr. Veronika Theresia Rácková SSpS).

Ďakujeme vám  všetkým, ktorí  nás  podporujete  v našej  misii modlitbou, obetou ale aj  finančne. Ak  sa  chcete  pridať  do nášho spoločného misijného  diela a ak  chcete  podporiť   našu konkrétnu  misiu, či  misionárku, prikladáme praktické informácie:

Svoj príspevok môžete posielať na účet: IBAN SK40 0200 0000 0019 0549 2059

Alebo ho posielať poštovou poukážkou na adresu:

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého,
Novozámocká 129/302,
951 12 Ivanka pri Nitre. s poznámkou: na misie.

Do poznámky prosím, napíšte svoje meno, email alebo telefón. Ak súhlasíte, zaradíme vás  do databázy darcov, ktorých 3 – 4 razy do roka informujeme o našich aktivitách. Za  dobrodincov  sa každý mesiac v našom provinciálnom slúži svätá omša.

Milí priatelia, dobrodinci, členovia MzDSv…

ďakujeme vám, že nás a naše misijné pôsobenie už niekoľko  rokov podporujete modlitbou, obetou  a aj  finančne. Ďakujeme sv. trojjedinému Bohu za vás,  za vaše misionárske,  veľkodušné srdce, za to, že vám osudy našich blížnych, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ľudskú  blízkosť, pochopenie a podporu nie sú ľahostajné.

Poniektorí z vás nás pravidelne podporujete čiastkou 2% z dane, aj vám z celého srdca ďakujeme. Je to pre nás veľká pomoc a podpora pri uskutočňovaní našich sociálnych, charitatívnych a misijných aktivít.

Z vďaky za vašu štedrosť mesačne  obetujeme v našej kaplnke  za  vás a na vaše úmysly sv. omšu.

V pokore sa aj tento rok  odvažujeme prosiť Vás o podporu.

Prikladáme k stiahnutiu aj tlačivo na 2% z dane