Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Formačné stretnutie Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre

Téma: „Život v harmónii s Božou vôľou“ bola centrom nášho formačného SSpS stretnutia, ktoré sa konalo 17.-19. februára 2023. V piatok večer sa náš provinciálny dom začal napĺňať. Prichádzali sestry zo všetkých komunít a stretnutia sa zúčastnili takmer všetky až na 2 – 3 chýbajúce.

Oficiálny program sa začal v sobotu rannou modlitbou. 

Pozvaným prednášajúcim bol páter ThLic. Igor Král SVD,PhD. Vo svojej prednáške nám predstavil 9 pravidiel pri rozlišovaní Božej vôle. Čerpal z histórie našej kongregácie, špeciálne z listov sv. Arnolda Janssena SVD, zakladateľa troch Steylských misijných kongregácii, ktoré písal svojim spolubratom v misiách. Svojím osobným svedectvom preniesol históriu do súčasnosti a praxe. Povzbudil nás a pozval k trpezlivému napĺňaniu misijnej myšlienky sv. Arnolda Janssena SVD: „Život v súlade s Božou vôľou je prejavom našej detinskej dôvery v neho.“

Otázky na osobnú meditáciu sme si vzali ako výzvu do ďalších dní na hlbšie zamyslenie sa nad našou osobnou spoluprácou s Bohom:
– Predstav si seba, ako v tomto momente začne v Tvojej hrudi byť Ježišovo Srdce. Duch Svätý prenikne Tvoje zmýšľanie i konanie…Čo všetko sa zmení v Tvojom živote, práci, vzťahoch a postojoch?
– Predstav si, žeby Ježiš v evanjeliách mal Tvoje srdce a Tvoje zmýšľanie, ako by sa zmenilo evanjelium, ako by vyzerali najznámejšie podobenstvá, Ježišovo umučenie, správanie na kríži, stretnutie s učeníkmi, únavné večery a dlhé učenie a nekonečné uzdravovania?

Sobotný večer sme prežili v karnevalovej nálade. Sestry z komunít predstavili spoločné masky špecifické alebo charakteristické pre tú ktorú komunitu. Poznáte nás a vlastne spoznáte nás?

Na záver stretnutia nám provinciálne vedenie predstavilo víziu a misiu provincie do nastávajúcich 6 rokov. Povzbudené a odhodlané spolupracovať v tejto našej spoločnej misii pre šírenie Božieho kráľovstva a napĺňanie Božej vôle, sme sa rozišli do svojich komunít.
Sr. Pavla Peštová SSpS