Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Ako sme spoločne putovali – Velebím

Počas spoločného online putovania v programe Velebím sme mali možnosť nahliadnuť viac do svojho vlastného vnútra. Bojovali sme to, aby sme Boha dávali na prvé miesto. A častokrát sme boli svedkami našich vlastných slabostí, nedokonalostí. Túžba po Ňom, radosť zo spoločenstva, povzbudivé slová blízkych ľudí nás však motivovala a pohýnala kráčať ďalej. Po ukončení programu sme sa v Nedeľu Božieho milosrdenstva mali možnosť naživo stretnúť, spoločne sa modliť i oddýchnuť si. Čo všetko si odnášame z tohto nášho spoločného času si môžete prečítať v našich krátkych svedectvách.

Zuzka:
V programe Velebím som našla krásne spoločenstvo radostných žien túžiacich po hlbšom putovaní s Kristom. Aj keď sme sa stretávali online počas programu Velebím a nepoznali sme sa….vytvorili sa hlboké a úprimne zdieľania medzi nami, stali sme oporou jedna pre druhú a mohli vidieť a zažiť, že v boji nie sme sami. Vzájomná modlitba za seba dávala silu každej jednej z nás. O to krásnejšie bolo stretnúť všetky zúčastnené ženy a dievčatá na živo u Misijných sestier počas spoločného víkendu, ktorý bol plný radosti. Som povzbudená každou jednou a som vďačná Bohu za to krásne spoločenstvo, ktoré sme vytvorili. So spoločenstvom sa ide ľahšie.


Sr. Jožka
Vďačnosť za spolupútničky, ktoré to nevzdali. Radosť a inšpiráciu zo svedectva žien viery v rôznych situáciách a na rôznych miestach v živote i spoločnosti. Vďaka za každú jednu z Vás.


Sr. Laura
Ďakujem za výnimočný víkend plný radosti a hlbokého podelenia sa, za svedectvo kresťanského života a za spoločenstvo. Silno vnímam hodnotu a krásu každej jednej z nás a že sa vzájomne potrebujeme a môžeme vydávať svedectvo o Kristovej prítomnosti medzi nami.

Mária M.
Z nášho spoločného putovania si odnášam poznanie, že sila úprimného spoločenstva je naozaj životodarná a nesmierne dôležitá. A tento víkend bol pre mňa skutočne obohacujúci, tak som sa nenasmiala už dávno …veľmi mi to dobre padlo. Ešte raz veľké ďakujem. Mám vás rada, dievčence!


Michaela M.
Mňa osobne zasiahla veľkonočná radosť zo spoločne stráveného víkendu. Miestami to pripomínalo apoštolov, o ktorých si mysleli, že boli plní mladého vína. Vďaka za otvorenosť vašich sŕdc, originalitu a jedinečnosť v prežívaní. Ste mi veľkým povzbudením a darom.

Dária
Ja si zo spoločného putovania odnášam radosť a vďačnosť z nášho spoločenstva, som veľmi rada že sme sa spoznali a mohli zdieľať. Veľmi ma obohatili zdieľania ostatných v našej skupinke, pomohli ste mi získať väčšiu vnútornú slobodu. Už viem, že modlitba je prostriedok na ceste k Bohu a nie cieľ, cieľom je vzťah s Bohom a to čo ma k Nemu momentálne neprivádza môžem vynechať. Tiež som sa naučila, že niektoré modlitby sa mi nemusia páčiť, že každý má jedinečnú spiritualitu a ja trochu viac poznám tú svoju. Ďakujem.

Mária P.
Spoločenstvo je základ pre takýto typ putovania. U vás som ho našla a mohla vytvoriť aj napriek tomu, že sme sa nepoznali. Som vďačná za Vás a za pravidelné zdieľanie. Mám nové sestričky a nový pohľad na môj život, ktorý ma v rukách Boh a On sa o neho postará, a teda aj o mňa!!! Ja sa nemusím trápiť…

Sr. Janka
Som nesmierne vďačná za spoločenstvo a vzťahy, ktoré sme nadobudli v našom spoločenstve. Prehĺbila som sa v poznaní toho, akú veľkú hodnotu má čas, ktorý mi bol darovaný tu na tejto zemi. Chcem sa naďalej učiť využívať ho naplno a v spojení s Bohom, aby som nepremárnila ani jeden deň.

Mirka S.
Som vďačná za milosť zdieľať s Vami tento čas. Povzbudili ma práve pravidelné online stretnutia, na ktoré som sa vždy tešila. Ďakujem za spoločné kráčanie, hoci to bolo v mojom prípade viac cúvanie. Keďže nežijem ani v kláštore ani v manželstve, niekedy je náročné nájsť otvorené spoločenstvo, v ktorom sa môže človek slobodne pozdieľať a podeliť so svojimi radosťami aj starosťami. Vďaka za Vás milé žienky

Monika P.
S programom VELEBÍM som už chcela začať v advente, ale niečo mi hovorilo, aby som počkala.. a oplatilo sa počkať. S programom VELEBÍM počas pôstneho obdobia ma viac pritiahlo k Bohu a jeho láske… Veľmi ma povzbudzovali zdieľania, kedy sme sa navzájom povzbudzovali v takej vytrvalosti a horlivosti…. Ste mi nesmiernym darom.

Veronika P.
Ďakujem Bohu za ľudí, ktorých poslal do môjho života prostredníctvom tohto programu, za to že sa môžeme navzájom obohacovať a “ťahať” bližšie k Nemu.

Bohunka
„Sme jedno srdca a jedna duša, na Tvoju slávu Pane.” Boli slová, ktoré mi zaznievali v duši pri našej včerajšej spoločnej modlitbe v kaplnke. Cítila som sa akoby sme boli vo Večeradle, keď dostali dar Ducha Svätého. Taká jednota je možné iba vďaka Nemu. Čo by neurobil pre Duše jemu oddané.
Najväčším darom bolo pre mňa spoločenstvo a svedectvo každej z nás. Naše vzájomné delenia. Nesenie sa navzájom v modlitbe a láske. Najkrajšou bodkou spoločného putovania bol spoločne strávený víkend. To bola tá najsladšia čerešnička na torte, akú som kedy jedla. Mali sme možnosť zažiť koľko lásky, radosti, humoru, smiechu sa zmestí do jedného víkendu. Vidieť i počuť to mohli aj iní, lebo nás smiech naplnil celý dom, v ktorom sme boli. Ako kedysi apoštolov vo večeradle. Najradšej by som také niečo dopriala všetkým a nielen raz za život. Dúfam, že také spoločenstvo „tých, ktorí sa milujú” – nás zúčastnených i tých, ktorí nás stretli, nás ponesie životom ďalej.
Lebo „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.” (Lk 1,45)
Je to odmena za to, že každá z nás putovala po Máriinej ceste a podľa jej vzoru a spolu s ňou hovorila slovom a životom: „Velebí moja duša Pána.“ (Lk 1,47)

Sr. Pavla
Vďačnosť Bohu za pozvanie k putovaniu v programe Velebím, za krásne Bohom vytvorené spoločenstvo a za úprimnosť. Aj keď sme sa osobne nepoznali túžba nasledovať Ježiša v pravde nás úžasné zjednotili. Ďakujeeeeem.

Mária K.
Zo spoločného putovania si odnášam vďačnosť za spoločenstvo žien a ich úprimnosť pri zdieľaní. Možnosť opäť viac spoznať svoje túžby, ale aj limity.