Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

…ale ja vám hovorím…

V evanjeliu (Mt 5, 38-48) Ježiš ukazuje cestu k pravej spravodlivosti prostredníctvom zákona lásky, ktorý prevyšuje zákon odplaty, teda „oko za oko a zub za zub“. […] Ježiš od svojich učeníkov nežiada, aby trpeli zlo, naopak, žiada ich, aby odpovedali, ale nie iným zlom, ale dobrom. Len tak sa pretrhne reťaz zla […] a veci sa skutočne zmenia. Zlo je v skutočnosti „prázdnotou“, prázdnotou dobra, a prázdnotu nemožno naplniť inou prázdnotou, ale iba „plnosťou“, teda dobrom. […]

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. To je kresťanská novinka. Je to kresťanská odlišnosť. Modliť sa a milovať: to je to, čo musíme robiť; a nielen voči tým, ktorí nás milujú, nielen voči našim priateľom, nielen voči našim ľuďom. Pretože Ježišova láska nepozná hranice ani prekážky. Pán od nás žiada odvahu lásky bez vypočítavosti. Lebo Ježišova miera je láska bez miery. […] Milujte svojich nepriateľov. Dobre nám urobí aj to, keď si položíme otázky: „Ja, čoho sa v živote obávam: nepriateľov, tých, ktorí mi chcú ublížiť? Alebo o to, aby som miloval?“ Nerobte si starosti so zlobou druhých, s tými, ktorí si o vás myslia niečo zlé. Namiesto toho začnite odzbrojovať svoje srdce kvôli Ježišovi. Veď ten, kto miluje Boha, nemá vo svojom srdci nepriateľov. Uctievanie Boha je opakom kultúry nenávisti. A proti kultúre nenávisti sa bojuje tak, že sa pôsobí proti kultu sťažovania sa. Ako často sa sťažujeme na to, čo nedostávame, na to, čo je zlé! Ježiš vie, že mnohé veci sú zlé, že vždy sa nájde niekto, kto nám bude zle chcieť, dokonca niekto, kto nás bude prenasledovať. On nás však žiada len o to, aby sme sa modlili a milovali.

 Z homílii Pápeža Františeka napísala sr. Pavla Peštová SSpS