Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Jeho misia je naša misia

Naša príprava mladých laických misionárov pokračuje aj naďalej víkendovými stretnutiami v kláštore v Ivanke pri Nitre a posledné stretnutie v polovici mája sme mali duchovnú obnovu v krásnom prostredí v Oravskej Lesnej. Ďakujeme miestnemu p. farárovi Petrovi Dobrovičovi za milé prijatie a vytvorenie atmosféry domova a prijatia.

Po víkendovke o sebapoznaní, hodnotách, potrebách, motiváciách, emóciách, ktorou nás sprevádzal a obohatil Mgr. Mário Schwarz, PhD a poslednou s duchovným pookriatím v krásach oravskej prírody nás čaká víkend s našimi svätými, zakladateľom a spoluzakladateľkami spoločností verbistov  a misijných sestier. Naši mladí dobrovoľníci trocha viac nahliadnu do života našich misijných rodín založených sv. Arnoldom Janssenom, keďže už niekedy v jeseni budú odchádzať do svojich misijných destinácií a budú v našich komunitách slúžiť misii a poslaniu spolu s našimi sestrami a pátrami verbistami. V júly nás ešte čaká spoločná púť k nášmu prvému misionárovi v Číne, sv. Jozefovi Freinademetzovi, ktorý pochádza zo severného Tyrolska- dedinky Oies. Tam by naši mladí dobrovoľníci, misionári mali dostať k svojím misijným určeniam požehnanie a misijné kríže. Tešíme sa, že aj takto sa naše misijné rodiny sv. Arnolda rozrastajú o spolupracovníkov.

„Misionári sú vyslancami Božej lásky. Majú zvestovať nádherné Božie diela a zriaďovať Kráľovstvo Božej lásky.“

(Arnold Janssen; 1893).