Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Žiaci sa zapojili do aktivít Farebného mesiaca

Žiaci Základnej školy Kráľa Svätopluka v Nitre navštívili 17. októbra 2023 kláštor Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. Panie učiteľky katechétky spolu so sestrami Janou, Alenou a Katarínou pripravili pre nich v rámci aktivít misijného mesiaca október zaujímavý program.

25 žiakov šiesteho ročníka sa modlilo za deti na celom svete, ozdobovalo medovníčky farbami kontinentov, zoznámilo sa s krajinou Filipíny a zaspievalo si veselé piesne.

Aktivity prebehli v rámci Farebného mesiaca, ktorý je akciou Misijného diela detí, ktoré je súčasťou Pápežských misijných diel. Pápežovi Františkovi veľmi záleží na misiách a preto nás pozýva, aby sme boli misionármi na mieste, kde žijeme.

Misia je radostná – vidíme to na pápežovi a aj my chceme našou radosťou oslovovať iných pre vieru v Boha.

Sr. Katarína J., SSpS