Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Stretnutie SSpS predstavených a ekonómiek.

V dňoch 14. a 15.10.2023 sa v provinciálnom dome Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého konalo stretnutie predstavených a ekonómiek. Spoločne sa zamýšľali nad službou a úlohami ekonómky v kontexte požiadaviek dnešnej doby, legislatívy a finančných možností. Prijali jednotné riešenie konkrétnych úloh. Okrem práce si našli čas na spoločnú modlitbu, zdieľanie a radosť zo sesterského spoločenstva.

                                                                                                                                        Sr. Jana E., SSpS