Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Vzácna návšteva z Ríma

Slávenie Misijnej nedele sme v našej misijnej SSpS komunite začali  ako zvyčajne vzývaním Ducha Svätého s prosbou a modlitbou  za misie, za  naše  spolusestry  v misijných krajinách,  za pátrov, kňazov, ktorí pôsobia na  misiách, tiež za  ľudí, ktorým je radostná zvesť  ohlasovaná.

Pri stolovaní sme mohli s radosťou privítať pátra  Paulusa Budi Kleden,SVD  generálneho predstaveného Spoločnosti  Božieho Slova  a pátra Mareka Vaňuša, SVD provinciálneho predstaveného Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.

Páter Budi v krátkom povzbudivom príhovore  v kaplnke  Zoslania Ducha Svätého vyjadril veľkú radosť z možnosti nás aspoň krátko navštíviť, poďakoval  za  vzájomnú spoluprácu a pripomenul naše spoločné korene, spoločnú charizmu a poslanie. Zároveň nás poprosil  o modlitbu v tomto čase prípravy na nastávajúcu  Generálnu  kapitulu  Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa uskutoční na budúci rok.

Na záver nám p. Budi SVD udelil požehnanie.

P. Budi a P. Vaňuš, ďakujem za vašu návštevu,  tento povzbudivý darček k Misijnej nedeli.