Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Velebím zaznelo v srdcia mladých žien Univerzitnom pastoračnom centre

V univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave, ktoré spravuje Spoločnosť Božieho Slova bola vyhlásená koncom roka 2023 pôstna výzva Exodus 90. Tá je určená pre mužov. A čo tak ženy? Aj oni sa prihlásili, a tak páter Igor oslovil Misijné sestry, menovite sr. Katarínu a sr. Máriu Bernadetu, či by sa zúčastnili ženskej verzie a viedli dve skupiny žien. A tak sa i stalo. Počas troch mesiacov od 1. januára 2024 do veľkonočnej nedele 31.marca  2024 sa žienky spolu so sestrami nechali vystaviť pôsobeniu Božej milosti a budovali ženské cnosti na základe knihy Velebím od Kaylene Brown. Zamysleniami nás sprevádzala aj konkrétna svätá, od ktorej sme sa učili budovať ženské cnosti ako trpezlivosť, pokoru, láskavosť, odvahu a mnohé ďalšie. Každý týždeň prebiehali v univerzitnom pastoračnom centre stretnutia, ktorých centom bolo podelenie sa, ako sa nám v duchovnej výzve darí alebo nedarí, čo nás ten týždeň oslovilo a ako sa nás Boh dotkol. Svoje vzťahy sme si posilnili aj spoločným výletom. A prečo Velebím? Lebo chceme v každodennosti velebiť Boha ako Mária. On ako v jej živote, tak i v našom koná špeciálnym spôsobom. Vďaka Ti, Pane!

Sr. Katarína Junasová, SSpS