Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Celoslovenské stretnutie sestier s dočasnými sľubmi.

V dňoch 3.-5.mája 2024 sa v Dome Xaver v Badíne konalo celoslovenské
stretnutie sestier s dočasnými sľubmi. Pod vedením p. Tomáša Baleju, SVD sestry uvažovali o komunitnom živote podľa obrazu vzťahov Najsvätejšej Trojice.

K uvedenej téme sr. Laura Vlčáková, SSpS pripravila rôzne dynamiky, ktoré pozývali sestry k vzájomnému zdieľaniu sa o  prežívaní ich zasväteného života v komunite.
Mladé sestry vytvorili radostné spoločenstvo a odniesli si so sebou veľa dobrých
impulzov.

Formačný program spadá pod Konferenciu vyšších rehoľných predstavených
Slovenska, ktorú na mieste reprezentovala sestra Renáta Jamborová, SSS.
Vďaka patrí organizátorkám víkendu sr. Miroslave Tarajovej, FMA a sr.Timotei Šebeňovej, FDC a ich tímu.