Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Vďačnosť za život s Ježišom

V nedeľu 08.10.2023 sme v našom provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre,  slávili milú slávnosť. Naša spolusestra, sr. Angela Spišiaková SSpS si pripomínala 50. rokov zasvätenia sa sv. Trojjedinému Bohu v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého.

Modlitbou a slávnostnou sv. omšou ktorú celebroval P. Waldemar Grieger SVD, sme ďakovali svätému trojjedinému Bohu za dar života, rehoľného – misionárskeho povolania a zasvätenia sr. Angely a tiež za požehnania ktorými ju počas jej života sprevádzal a denne sprevádza.

Do ďalších dní sme sr. Angele vyprosujeme od sv. trojjediného Boha hojnosť požehnania, múdrosť srdca a svetlo Ducha Svätého.

Nech je každý nový deň oslavou Božej lásky, vďačnosti za dar povolania a svedectvom Božieho pôsobenia v jej srdci a živote.

Homília  P. Waldemara Griegera SVD