Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

„Misia je záležitosťou srdca.“

Spolusestry,  Misijné sestry služobnice Ducha Svätého, sr. Laura SSpS spolu so sr. Filipou SSpS,  oduševnené svojim rehoľno – misionárskym povolaním,  povzbudené Posolstvom Svätého Otca Františka na 97. svetový deň misií 2023 s tému „Horiace srdcia, nohy na ceste“ sa  vybrali na

 „Misijné cesty“ po Slovensku, aby  svedčili o živom zápale pre misie a o pravde že: „Misia je záležitosťou srdca.“ Misia je živý proces, ktorý rastie a rozvíja svoje plody v cirkvi, ktorej súčasťou sme všetci.

Z fotografii, môžeme  vidieť, že sestry Laura a Filipa priniesli  do škôl a farností radosť, povzbudenie a nový zápal pre misiu.

Ďakujeme a prosme spoločne:  Pane Ježišu, pomôž mi byť jednoduchou misionárkou, ktorá  žije z viery, počúva s vierou a koná s láskou. Amen.