Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Slovo na úvod

Milí priatelia,

v Knihe žalmov sa nachádza jeden veľmi dlhý žalm – 119, zostavený zo 176 veršov, ktoré nám predstavujú rôzne charakteristiky Božieho Slova. Vyberám z neho zopár veršov: (Ž 119, 1. 15. 18. 48. 105. 130)

 

1 Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

15 Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách.

18 Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona.

48 Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

105 Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

130 Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.

Tieto verše žalmu 119 hovoria o Pánovych zákonoch, príkazoch, predpisoch a jeho slove, to znamená, hovoria o Svätom Písme. Ono totiž nebolo napísané, aby zostalo uväznené na papyruse, pergamene alebo papieri, ale aby bolo čítané, počúvané, meditované, a stále viac spoznávané … aby mohlo, ako semiačko preniknúť do pôdy nášho srdca a do našich životov.

 

V tejto rubrike s názvom: „Osvieženie Božím Slovom“, vás pozývam spoločne čítať Sv. Písmo, aby ono mohlo čítať nás. Pretože, ako povedal svätý Hieronym «Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista»! Pozývam vás teda spoločne spoznávať túto vzácnu Knihu kníh, a meditovať biblické postavy a situácie, ktoré nám ponúka. Pozývam vás spoločne objavovať tento vzácny a nevyčerpateľný  poklad, z ktorého môžeme denne čerpať, a ktorým by sme sa mali nechať inšpirovať po celý náš život. Lebo spoznávanie slova Písma nás privedie k poznaniu Krista, Slova života. Pozývam vás teda spoznávať a prijať Logos – Krista do nášho života, pretože iba keď je Božie Slovo prijaté s otvoreným srdcom, jeho milosť a sila nás nenechajú takých ako predtým – niečo sa v nás, v našich životoch zmení …

 

Možno ešte predtým ako sa spoločne vyberieme na túto cestu objavovania a meditovania Sv. Písma, skúsme si vo svojom srdci položiť tieto otázky:

 

Aké miesto má Sväté písmo v mojom živote, komunite a rodine?

Viem vôbec, aký poklad mám vo svojej knižnici?

Je pre mňa Sväté písmo kompas, ktorý určuje smer môjho života?

 

Milí priatelia,

teším sa na tieto naše spoločné (občasné) stretnutia a modlím sa, a prajem nám všetkým, aby nám Pán dal dostatok milostí, aby Jeho slová boli pre nás zrozumiteľné, a aby sme sa im otvorili, prijali ich za svoje, rozjímali o nich a podľa nich žili.

Sr. Katarína Pavelová, SSpS

(Autorkou textov je Sr. Katarína Pavelová SSpS z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.  Sr. Katarína pochádza zo Šarišských Draviec. Počas formácie študovala v Ríme a  pri skladaní doživotných sľubov dostala misijne určenie do provincie Togo, kde pôsobila 2 roky a Benin, kde pôsobila 4 roky. Momentálne pokračuje v študiu a študuje  Biblickú teológiu na Gregorovej Univerzite v Ríme, tretí cyklus – doktorát a  píše dizertačnú prácu. Jej ďalšou misiou bude Kongo.)