Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Ponúkame vám poslednú úvahu. Tentoraz s témou Prečo vytrvať?

Ďakujeme, že ste spolu s nami čítali deväť úvah na rozdielne témy. Veríme, že ste v nich našli obohatenie a inšpiráciu pre svoj duchovný rast a pre schopnosť milovať Pána, seba a ľudí v šedej každodennosti. 

Prinášame vám tentoraz odpoveď na otázku „Prečo sa oplatí vytrvať?“, ktorú sme položili viacerým respondentom.

Na výnimočnú udalosť jubilea našej provincie (22. júl 2021 – 90 rokov)  sa pripravujeme už od novembra 2020 mesačnými úvahami. O históriu našej provincie sa budeme deliť v príbehoch našich sestier v knihe Spomienkami naprieč.             

S vďačnosťou za tie, ktoré v hluku sveta a uprostred množstva jeho ponúk boli schopné zachytiť Ježišovo pozvanie, a s vďačnosťou za všetko, čo Duch Svätý dokázal počas 90 rokov urobiť prostredníctvom svojich služobníc, pokračujeme v zasievaní semena Božieho slova v dôvere, že Boh sa postará, aby vzklíčilo, rástlo a prinášalo úrodu. Veď On je Pánom žatvy.