Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Po stopách Svätého Freinademetza

Mladí zo Slovenska: Matej, Dorotka a Stanka, misijné sestry Janka a Magdaléna, SSpS                    a p. Pavol, SVD, sa začiatkom júla pripojili na spoločnú púť do Oies. Toto miesto je rodiskom sv. Jozefa Freinademetza – prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. Púť každoročne organizujú Sr. Hemma, SSpS a p. Franz, SVD z Rakúska. Tento rok nás spolu bolo 20 účastníkov, vrátane        5-člennej rodiny.

Zažili sme krásne spoločné chvíle uprostred nádherných hôr južného Tyrolska. V našej skupinke sa stretlo 6 národností : Slovensko, Česko, Rakúsko, Rumunsko, India, Irak. Spolu sme sa modlili, kráčali, smiali, jedli a delili o svoje príbehy…

Navštívili sme tiež naše spolusestry, ktoré pôsobia v Brixene a dom Solidarity – miesto pre tých, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení a potrebujú pomoc, aby sa postavili na vlastné nohy. Bol to nádherný čas.

Výnimočným okamihom našej púte v Oies bolo odovzdanie misijného kríža dvom mladým zo Slovenska: Dorotke a Matejovi, ktorí sa chystajú na misie do Mexika a Južnej Afriky. Pri sv. omši dostali v rodnej izbe sv. Jozefa Freinademetza misijný kríž a požehnanie na túto novú etapu v ich živote. Blahoželáme im a pozývame ďalších mladých zapojiť sa do misijného diela Cirkvi.

Nech žije sv. Trojjediný Boh v našich srdciach a srdciach všetkých ľudí