Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Nové svitanie

V dňoch 15. -19. júla sa na Skalke pri Trenčíne konala pútnická konferencia Nové svitanie. Ja som sa mohla zúčastniť tejto akcie dva dni a boli to naozaj dní naplnené Božím požehnaním, radosťou zo stretnutí, pokojom spôsobeným Božími dotykmi. Túžbou konferencie je aspoň na niekoľko dní vytvoriť spoločenstvo, v ktorom by bolo miesto pre ľudí každého veku – deti, mladých I starších,     a v ktorom by sme spolu ako veľká rodina mohli zakúpiť bohatstvá katolíckej viery.  A toto je to, čo sa tam naozaj dialo. Lúka pod kláštorom na Skalke sa na pár dní premenila na stanové mestečko, v ktorého strede bol Ježiš, symbolicky v stane, v ktorom sa konali sväté omše, adorácie a program. Mohli ste tu vidieť deti, mladých, dospelých, i starších, rodiny, kňazov i rehoľníkov. V pondelok na sviatok svätého Svorada a Benedikta sa konala pešia púť do diecéznej svätyne svätého Andreja- Svorada a Benedikta. Program jednotlivých dní si môžeš pozrieť aj na www.novesvitanie.sk.                                                                                                                              Možno Ťa to osloví a na rok prídeš i Ty za. Ja som vďačná za pár dní duchovného načerpania.

Sr. Katarína Junásová SSpS