Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Nadšenie pre globálnu misiu – téma generálnej vizitácie 2023

„Ponorené do tanca Trojice sa vydávame na prorockú púť premeny, aby sme sa stávali  melódiou milosrdenstva a súcitu v tomto svete.“ (15. generálna  kapitula)

Od 1. mája do 31.mája 2023 sme v našej SSpS provincii na Slovensku privítali sr. Tressu Sebastian Nayathu, SSpS, jednu z radkýň generálneho vedenia našej kongregácie. Spoločne sme prežívali čas duchovnej reflexie, obnovy, delenia sa a hľadania odpovedí na výzvy dnešnej doby v súlade so smernicami našej 15. Generálnej kapituly.

Sr. Tressa je pôvodom z Indie. Do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vstúpila vo Východnej provincii Indie. Má bakalársky titul sociálnej pracovníčky a magisterský titul v odbore psychologické poradenstvo. Ako misionárka pôsobila 19 rokov v Rusku. Pracovala najmä v pastorácii, sociálnej práci a vedení régie. Jej rodným jazykom je malayalam. Ďalej hovorí po anglicky, rusky a učí sa španielsky a taliansky. V súčasnosti je radkyňou v generálnom vedení kongregácie.

Témou generálnej vizitácie bola kongregačná smernica na rok 2023: Nadšenie pre  globálnu  misiu.

Text kongregačných smerníc, nad ktorým sme v našich komunitách spoločne uvažovali, sa stal výzvou ku konkrétnej osobnej premene, ktorá vychádza z dynamizmu trojičného života v nás. Prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého nás pozýva a vedie:  

Na záver generálnej vizitácie sme v kaplnke provinciálneho domu v tichej adorácii ďakovali sv. trojjedinému Bohu za tento požehnaný čas zastavenia sa, vzájomného počúvania a hľadania odpovedí na pokračovanie a zápal pre našu spoločnú misiu. Sr. Tressa sa v týchto dňoch stala jednou z nás. Jej nadhľad a výzvy nám pomáhali v pravde a pokore sa zamyslieť a odpovedať si na osobnej aj komunitnej úrovni ako napĺňať našu misiu tu a teraz.  

Sr. Pavla Peštová SSpS