Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Duchovná obnova pre členov Misijného združenia Ducha  Svätého.

Týmto krátkym príspevkom by sme sa radi poďakovali všetkým sestričkám SSpS v Ivanke pri Nitre, ktoré nám umožnili vykonať si krátku duchovnú obnovu,  deň pred Palmovou – Kvetnou nedeľou. Osobitné poďakovanie patrí Sr. Lucii, Sr. Laure, Sr. Janke,  Sr. Pavle ( prepáčte, ak som vynechala niektorú, všetky vás už nepoznám), za krásne spestrenie sv. omše s hudobným doprovodom a krásnymi spevmi, kde sme mali možnosť sa pridať aj my, ostatní.

Tiež chcem poďakovať pátrovi Petrovi  Dušičkovi  SVD za povzbudzujúce slová v homílii a  za sv. spoveď.  Tiež pátrovi Waldemarovi Grieger SVD,  ktorý tiež  vysluhoval sviatosť zmierenia a ktorý nás v popoludňajších hodinách po krížovej ceste a po krátkej adoracii pomazal olejom sv. Šarbela. Veríme, že o rok sa uvidíme opäť.

S úctou Milotka, Mirka a Anetka.