Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Kde sa nachádza jedna sestra SSpS, tam je prítomna celá kongregácia SSpS!

S týmto pocitom spolupatričnosti ku Kongregácii sme boli my, sestry Aurélia a Madalena opäť prítomné na 52. generálnom zhromaždení domorodých obyvateľov Roraimy, ktoré sa konalo od 11. do 14. marca toho roku (2023) v Regionálnom centre, zvanom: Lago (jazero) Caracaranã, na indiánskej zemi Zvanej Raposa Serra do Sol, s témou: Ochrana Zeme, životné prostredie a starostlivosť o obživu“.

Pre nás, SSpS pracujúce v misii tu v Roraime – Brazília Sever – Amazonka, je zásadne dôležité aktívne a plnohodnotne sa zúčastňovať na všetkých aktivitách a podujatiach domorodého obyvateľstva (indiánske kmene), od komunitnej, regionálnej, štátnej a podľa možnosti aj na národnej úrovni.

Zhromaždenia (Assembleia) sa zúčastnili etnické kmene Macuxi, Wapichana, Sapará, Taurepang, Patamona, Wai Wai, Ye’kuana, Yanomami a Ingaricó. Nechýbali, ako vždy, ani partnerské organizácie, vrátane Diecéza Roraima, pastorácia zaoberajúca sa indiánskymi činnosťami a službami, regionálnej a národnej CIMI (rada zaoberajúca sa indiánskymi a misionárskymi záležitosťami), zástupcovia domorodých organizácií (Organizácia domorodých žien z Roraimy OMIR, Organizácia domorodých učiteľov Roraimy OPIR, Asociácia APITSM Domorodých kmeňov  zeme, zvanej São Marcos, Združenie HUTUCARA Yanomami a Yekuana, Združenie APIW domorodých obyvateľov (indiánov) Wai Wai, Rada Indiánskych kmeňov COPING Ingaricó a Rada, koordinácia indiánskych komunít CIR Roraima), spolu viac ako 2 500 ľudí. Zúčastnili sa aj národné a štátne inštitúcie, ako FUNAI a Federálne ministerstvo verejnej správy/RR.

Každý domorodý kmeň mal možnosť podať správu o svojej činnosti a životných plánoch, ako aj zhodnotiť svoju cestu organizácie v súvislosti s federálnym, štátnym a miestnym scenárom za ostatné štyri roky. Je vidieť, že medzi rôznymi regiónmi je niekoľko spoločných bodov, ako napríklad: Tradičná medicína, PGTA (plány pre organizáciu a plánovanie o územiach a ochrany prírody) a tiež ochrana prostredníctvom GPVIT Domorodej teritoriálnej skupiny pre ochranu a dohľad, sledovanie indiánskeho domorodého územia.

Zodpovední predstavitelia kmeňov Yanomami zdôraznili súčasnú krutú a neľudskú situáciu, ktorou prechádzajú, pričom zdôraznili znečisťovanie a smrť vôd – riek, lesov, pôdy a veľký počet úmrtí, najmä detí. Silným výkrikom o záchranu ľudských životov kmeňov Yanomami, ktorí v ostatných rokoch prešli a prechádzajú procesom vyhynutia. Ich nádejou je reakcia a akcia súčasnej vlády, ktorá zriadila veľkú národnú pracovnú skupinu na odvrátenie tejto smrť prinášajúcej situácie, ktorá sa zhoršila všeobecným uvoľnením ťažby zlata a nerastného bohatstva, tiež nekontrolovaným odlesňovaním. Celé domorodé indiánske hnutie a všetky sociálne hnutia súhlasia, aby boli odstránení všetci votrelci, najmä zlatokopi, ktorí už Matke Zemi spôsobili toľko tragédií.

Veľmi silný a dôležitý moment sa odohral v tretí deň zhromaždenia, pričom hlavným programom bola prítomnosť Prezidenta Republiky – Luiz Inácio Lula da Silva, v sprievode prvej dámy Janjy a niektorých ministrov. José Múcio Monteiro: Obrana; Nísia Trindade: Zdravie; Sônia Guajajara: pôvodných obyvateľov; Márcio Macedo: generálny tajomník predsedníctva; Paulo Pimenta: tajomník sociálnej komunikácie; Ricardo Weibe Tapeba: Špeciálny sekretariát pre domorodé zdravie SESAI; Joênia Wapixana: prezidentka Národnej nadácie pre domorodé indiánske obyvateľstvo. Bolo to prvýkrát, čo sa prezident zúčastnil zhromaždenia domorodých obyvateľov v Roraime – Brasil sever – Amazonia. Prezident vo svojom prejave opätovne potvrdil svoj záväzok – prísľub, odstrániť všetkých baníkov, zlatokopov a útočníkov z domorodých území kmeňov Yanomami a zo všetkých domorodých území v celej Brazílii. Poukázal na to, že iba 14 % Brazílie je obsadených domorodými indiánskymi kmeňmi – obyvateľmi a 100 % brazílskeho územia kedysi patrilo týmto domorodým indiánskym kmeňom – obyvateľom. Lula tiež navštívil a ocenil poľnohospodársky veľtrh, ktorý sa konal počas 52. zhromaždenia, kde mohol vidieť bohatstvo 100% organickej a vlastnej výroby. Zaviazal sa uvoľniť investície na produkcie na domorodých územiach indiánov a na vlastný spôsob ich výroby produktov.

Bezpečnosť prezidenta a jeho spoločníkov zaistila skupina domorodej indiánskej územnej ochrany. Domorodé hnutie neprijalo bezpečnostný aparát ponúknutý vládou kraja v Roraime. Rukami domorodej mladej indiánskej ženy a dieťaťa bol prezidentovi doručený list s požiadavkami domorodých obyvateľov Roraimy, odvolávajúc sa na zdravie, školstvo, tradičnú medicínu, územnú ochranu, odsun baníkov a zlatokopov, ocenenie kultúry, tradície, územia a domorodej udržateľnosti.

Ďalším výnimočným momentom zhromaždenia bola symbolická inaugurácia nového koordinátora Východného sanitárneho obvodu, ktorý bol dovtedy vždy v rukách sponzorov z politických skupín v štáte. A tentoraz to bolo od samotného Hnutia domorodých indiánov, ktoré vymenovalo indiána Zelandesa Patamonu za prvého domorodého koordinátora DSEI leste.

Ďalším víťazstvom bola symbolická inaugurácia indiánky Marizete de Souza Macuxi ako koordinátorky Národnej nadácie pre domorodé obyvateľstvo (FUNAI/RR), čo je pozícia, ktorá bola tiež vždy v rukách politických sponzorov.

Pre nás, misionárky služobnice Ducha Sv., účasť na tomto zhromaždení domorodých indiánskych obyvateľov Roraimy, bol a je vždy silným momentom ohromných a nových skúseností, partnerstva, spirituality a posilnenia pre zasadenie sa  za práva pre tých, ktorí nemajú hlas, alebo ich hlas je umlčaný. Indiánske kmene tu v Brazílii chcú a bojujú za jedinú vec, ktorá je pre nich veľmi nevyhnutná: ZEM. Bez nej sa nedá žiť!

Boj pokračuje, zjednotení vyhráme!

Domorodá krv, ani o kvapku viac!

Ľudia zjednotení, nikdy nebudú porazení!

Povedzte ľuďom, aby napredovali, my sa pohneme vpred!

Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám!

Zmapovanie Zeme, hneď!

Toto boli a sú výkriky indiánov, znamenajúce silu, odvahu v pokračovaní boja o spravodlivosť!

My, misijné sestry tu v komunite sme teraz štyri: Madalena, Elvini, Ivani a Aurélia, sme v tomto boji a na ceste spolu s nimi. Nech nás Duch Boží stále vedie a sprevádza, verné a povzbudené svedectvom, že kde je jedna SSpS sestra, tam sú stále prítomné všetky!

Sr. Aurélia Príhodová, SSpS a sr. Maria Madalena Hoffmann, SSpS 

Alto Alegre – Roraima, Brasil = Amazonka, z Provincie BRS