Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Kurz Samuel

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí, duchovné cvičenia a spoločnú púť. 

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu.

Cieľom kurzu Samuel je, aby účastníci  rozlíšili svoje životné povolanie a upevnili sa vo svojom vzťahu s Bohom. Animátori kurzu vstupujú spolu s účastníkmi do Božej prítomnosti, aby im pomohli vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál, adorácie a duchovného sprevádzania rozpoznávať Boží hlas.

Účastníci kurzu pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka sa učia správne duchovne rozlišovať.

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“. 

Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

V Nitrianskej diecéze sa kurz Samuel v rokoch 2022/2023 konal už po šiesty krát. Tím animátorov bol zložený z členov a členiek Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, Spoločnosti Božieho Slova, Dcér kresťanskej lásky, Sestier Panny Márie Útechy, Sestier Kráľovnej apoštolov, Karmelitánok Dieťaťa Ježiša a laikov. Pre animátorov je to dobrá príležitosť vo svojej rôznosti chariziem a spirituality pracovať spoločne pre jeden cieľ – pomôcť mladým ľuďom budovať ich vzťah k Bohu a rozpoznať vo svetle Božieho Ducha ich životné povolanie.

Viac informácii o kurze nájdeš tu: https://www.kurzsamuel.sk/
Kontakt
Mail: jana@ssps.sk
Adresa: Novozámocká302, 951 12 Ivanka pri Nitre
Facebook: Misijné sestry služobnice Ducha Svätého
Instagram: Misijne sestry SSpS