Chceš sa stať misijnou sestrou SSpS?

„Jedine Boh môže naplniť tvoje srdce. Je príliš široké a príliš veľké pre stvorenia.“

Bl. Matka Mária Helena

Kto by netúžil žiť svoj život v plnosti? Ale ako nájsť tú správnu cestu, ktorou sa vydať? Započúvaj sa  do Jeho hlasu v tichu, v modlitbe, v rozlišovaní, v rozhovore s duchovým vodcom.

Ak pocítiš  pozvanie stať sa misijnou sestrou služobnicou Ducha Svätého, napíš nám, alebo nás navštív,  alebo zavolaj:

Sr. Laura Vlčáková SSpS
Novozámocká 302
951 12 Ivanka  pri Nitre
Telefón: 0917 700 717

E – mail: laurassps@gmail.com

Ak sa rozhodneš stať sa misijnou sestrou služobnicou  Ducha Svätého, čaká Ťa dobrodružná cesta prvotnej formácie plnej nečakaných výziev, ako i krásnych chvíľ.

Postulát je začiatkom rehoľného života a zvyčajne trvá 9 mesiacov, najviac však 2 roky. Počas postulátu rastieš v sebapoznaní a seba prijatí v rámci komunity a v uvedomovaní si Božieho pôsobenia. Spoznávaš spiritualitu a charizmu Kongregácie.

Noviciát  v našej Kongregácii v súčasnosti prebieha v Taliansku – v Ríme. Trvá dva roky a je časom zvnútorňovania a duchovného prehlbovania. Počas noviciátu, obyčajne v druhom roku, zažiješ formačnú apoštolskú skúsenosť v niektorej z našich komunít.

Juniorát  je obdobím v dočasných sľuboch, kedy pokračuješ v raste živej viery, v pripravenosti na misionársku službu a vo vernosti Kongregácii.

Prvotnú formáciu zavŕšiš zložením doživotných sľubov a dostaneš  misijné určenie, o ktoré požiadaš podľa svojho vzdelania a túžby.

Po zložení doživotných sľubov vstupuješ do pokračujúcej formácie, pretože každá z nás potrebuje na sebe pracovať. A tak sa čo najviac priblížiť k obrazu, ktorý si o nás „vysníval“ náš dobrý svätý Trojjediný Boh.