Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Vianočný pozdrav

„Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Tieto slová Zachariášovho chválospevu ma oslovili, keď som uvažovala nad tým, čo by som chcela zaželať všetkým tým, ktorým chcem a budem písať vianočné pozdravy a ktorým chcem ďakovať za spoluprácu, obetavosť a štedrosť.

V týchto krušných časoch vojen a nepokojov vo svete, v tých stresoch a naháňačkách nášho každodenného života, ktoré nás okrádajú o vnútorný pokoj, rozvahu a rovnováhu, nám všetkým chcem popriať, aby Ježiš neustále žiaril v našich srdciach a viedol nás po ceste pokoja.

Radostné a na milosti bohaté Vianoce a požehnaný Nový rok!

Sr. Mária Florková, SSpS
Provinicálna predstavená