Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Sestry sa vzdelávali počas formačného víkendu

Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch.

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého ( SSpS) z viacerých komunít slovenskej provincie sa stretli v dňoch 31. mája až 2. júna 2024 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre.

Počas formačno- vzdelávacieho víkendu sa venovali téme Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch.  Lektorkou bola Eva Račková, PhD., ACC.

Ako skúsená mediátorka a koučka inšpirovala sestry  k pozorovaniu reality, vyjadrovaniu svojich emócií, uvedomení si potrieb a ich vyjadreniu pomocou prosby. Stretnutie prebehlo formou výkladu i skupinovej práce. Sestry počas spoločných modlitieb prosili od Boha pre seba i pre iných schopnosť rešpektujúcej komunikácie. 

Sr. Katka