Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

„Sľubujem Tebe, Svätý Trojjediný Bože…“

Na ďalší rok obnovila svoj sľub Bohu sr. Luisa Maria, Magdaléna Kucková.

Tieto slová zasvätenia a oddania sa službe Evanjeliu vyslovila počas svätej omše v kaplnke komunity sestier v Přerove, v prítomnosti spolusestier a niekoľkých spolupracovníčok.

Svätú omšu slávil kňaz Tomáš Klíč, správca farnosti Rokytnice.

Vo svojom príhovore sa zameral na Ježišovu veľkňazskú modlitbu, v ktorej okrem iného Ježiš predkladá svojmu a nášmu Otcovi, čo chce.

Aj Sr. Luisa Maria dnes povedala nebeskému Otcovi, že Mu chce patriť a svedčiť o Jeho láske všade tam, kde bude.

16.9.2023