Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Prinášame vám 5. tému ako prípravu na naše 90. jubileum: So štedrým srdcom

V čase pandémie sa nám ukazujú aj veľmi pekné skutočnosti: naše životy udržiavajú ľudia pracujúci mimo svetla reflektorov, na ktorých sa obyčajne zabúda. O ich obetavosti a starostlivosti sa nezvyklo hovoriť vo večerných správach. Svätý Otec František v apoštolskom liste Patris corde prirovnáva ich život k životu sv. Jozefa: „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Medzi týchto ľudí nenápadného života patria aj ošetrovateľky a opatrovateľky v zariadeniach pre seniorov – i v tom našom, ktorý nesie meno tohto veľkého patróna: Domov sv. Jozefa. Jednou z nich je pani Emília Hianíková, ktorá pochádza z Mojzesova, má dve deti a miluje vychádzky do prírody a turistiku.