Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

2 % z dane – poďakovanie a zároveň aj prosba.

Rozdeľ sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie.

Rozdeľ sa o svoje šťastie a zväčší sa. 

(Phil Bosmans –  Kľúč šťastia)  

 

Milí priatelia, dobrodinci, členovia MzDSv…

ďakujeme vám, že nás a naše misijné pôsobenie už niekoľko  rokov podporujete modlitbou, obetou  a aj  finančne. Ďakujeme sv. trojjedinému Bohu za vás,  za vaše misionárske,  veľkodušné srdce, za to, že vám osudy našich blížnych, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ľudskú  blízkosť, pochopenie a podporu nie sú ľahostajné.

Poniektorí z vás nás pravidelne podporujete čiastkou 2% z dane, aj vám z celého srdca ďakujeme. Je to pre nás veľká pomoc a podpora pri uskutočňovaní našich sociálnych, charitatívnych a misijných aktivít.

Z vďaky za vašu štedrosť mesačne  obetujeme v našej kaplnke  za  vás a na vaše úmysly sv. omšu.

V pokore sa aj tento rok  odvažujeme prosiť Vás o podporu.

Prikladáme k stiahnutiu aj tlačivo na 2% z dane.

Sme si toho vedomé, že o túto podporu prosia mnohí a nedá sa všetkých podporiť, čo je pravda.                  Všetci prežívame hospodársku a finančnú krízu.  Dôverujeme Pánovi a jeho plánom s nami.
Nech vás svätý trojjediný Boh požehnáva, posilňuje a dá radosť z delenia sa.

Ďakujeme za pochopenie a pomoc.  

V láske Ducha Svätého  Misijne sestry  služobnice Ducha Svätého.