Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Ľudové misie v Martine

„Nikdy nezahoďte žiadnu príležitosť vidieť niečo krásne, pretože krása je rukopis Boha.“                                                                                                                                        Ralph Waldo Emerson

V rámci Ľudových misií v Martine sme sa na pozvanie pátrov verbistov SVD zapojili do programu duchovnej obnovy dvoch farností v meste Martin –  Farnosť sv. Martina – mesto a Farnosť Martin sever.

Sr. Pavla, sr. Lucia, sr. Filipa a sr. Laura už v sobotu pricestovali do Martina, kde ich s láskou prijali sestry  Spoločnosti Sociálnych Sestier. SSS sestry sr. Zuzana a sr. Anna nám poskytli  ubytovanie a tak sme sa na  týždeň stali zmiešanou SSS a SSpS komunitou.  Cítili sme sa ako doma a ešte ako bonus vzájomne obohatené charizmami kongregácii.  Už v sobotu SSpS navštívili Domovy sociálnych služieb a pozvali ľudí k prípravnej  k modlitbe na osobné stretnutie  a  na prijatie sviatosti zmierenia a pomazania chorých, ktoré pátri verbisti potom v týždni  prišli vyslúžiť.

Nedeľné popoludnie bolo venované stavovským prednáškam pre ženy a pre mužov. Sr. Pavla v kostole Sedembolestnej P. Márie a sr. Laura v kostole sv. Martina sa prihovorili ženám a zamysleli sa nad poslaním a povolaním žien. Pátri sa venovali mužom. Medzi jednotlivými prednáškami bola krížová cesta. V kostole sv. Martina ju viedla sr. Lucia,  kde po každom  hlbokom zamyslení prichádzali jednotliví ľudia a pribíjali na kríž klince nerestí a bolestí.

Od pondelka až do piatka sestry venovali svoj čas žiakom a študentom na jednotlivých školách. Pozvanie mali od základných a stredných škôl a v rámci hodín náboženstva tak mohli navštíviť a osloviť deti a mládež na 14 martinských školách.

K  apoštolátu s mládežou a deťmi sa pridali  sr. Sedis a sr. Janka S, ktoré pricestovali do Martina vo štvrtok večer.   

V stredu večer sme spolu s pátrom Marekom Vaňušom provinciálom SVD prežili krásne a povzbudivé stretnutie so študentami  v  Univerzitnom pastoračnom centre. Páter Marek Vaňuš  celebroval sv. omšu a študenti prehĺbili náš duchovný zážitok  slávenia Eucharistie krásnym spevom a hlbokým prežitím.  Po sv. omši nasledovalo neformálne osobné stretnutie pri čaji, kde sme študentom ponúkli možnosť misijného laického dobrovoľníctva.

V osobných rozhovoroch sa mohli záujemci dozvedieť viac.

Ešte je pred nami piatkové večerné stretnutie s mládežou a sobotné dopoludnie s deťmi. Ďakujeme Pánu Bohu za milostivý čas, za Jeho prítomnosť, za to ako sa dotýka sŕdc detí a všetkých ľudí, ktorí vo veľkom počte prichádzajú do kostola na stretnutia s Pánom v Eucharistii, na modlitbu a na duchovnú obnovu, ktorú vedú pátri Spoločnosti Božieho Slova.

Sr. Laura Vlčáková SSpS