Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Krajší svet pre všetkých

Pred pár dňami sme mali u nás,  v kláštore v Ivanke pri Nitre a tiež v našom  zariadení sociálnych služieb  v Domove Svätého Jozefa milú návštevu. Deti z Farského eRko  tábora  zo Zlatých Moraviec nás prišli  navštíviť, aby sa v tomto  prázdninovom čase  dozvedeli  niečo viac o nás a našom misijnom pôsobení.

A  mali šťastie.

Mohli si vypočuť  svedectvá našich  spolusestier z misii na Filipínach, v Ghane, v Mexiku, v Južnej Kórei…

Deti boli radostné, veľmi  aktívne a zvedavé.   

Na rozcítenú odpoveď  jednej z klientok Domova  svätého Jozefa o jej  vzťahu k deťom, deti v snahe  o povzbudenie spontánne odpovedali: „Prišli sme  Vám  priniesť  radosť.“

A naozaj. Spoločne sme prežili pekný, radostný a slnečný  deň  s Ježišom.

Ďakujeme.