Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Dar

Opäť tu máme Vianoce. Sviatky, na ktoré sa asi najviac tešíme a niekedy ani nevieme povedať prečo. Mnohí, ak nie všetci, čakáme, že dostaneme niečo pod stromček, že niekto nás niečím obdaruje. A aj my chceme dať niekomu dar, chceme niekoho obdarovať. Vianoce majú v sebe niečo, čo nám dáva pocit radosti a vďačnosti, niečo, čo nám dáva pocítiť a prežívať lásku. Na Vianoce sa jednoducho túžime navzájom obdarovať.

Vianoce nám vlastne pripomínajú v prvom rade ten veľký dar, ktorý nám dal Boh: daroval nám svojho Syna, a skrze neho vykúpenie a spásu. Večná Láska si odela ľudskú prirodzenosť a prišla na tento svet. A je to práve táto Večná Láska, ktorá nás pohýna k vzájomnej láske, učí nás milovať, učí nás rozdávať a darovať, a to nie len materiálne veci, ale aj čas, dobré slovo, milý pohľad, pohladenie, v konečnom dôsledku dávať a darovať niečo zo seba, dávať a darovať seba.

Dnes chceme touto cestou ďakovať za všetky dary, ktorými cez našu Misijnú kongregáciu obdarovávate ľudí v Etiópii, Zambii, Rusku, Argentíne, Bolívii, Mexiku a v mnohých iných krajinách, v ktorých naše sestry môžu pomocou Vašich darov obdarovať iných.

V Etiópii ste prispeli na výživu podvyživených detí. V Zambii na činnosť materskej školy. V Rusku na Dom nádeje, kde sa schádzajú deti zo sociálne slabých a stroskotaných rodín. V Bolívii ste podporili kúpu auta, s pomocou ktorého sestry navštevujú väzňov. V Argentíne mohli sestry nakúpiť Sväté písmo. A v Mexiku ste podporili misijnú činnosť našich sestier.

Všetky tieto dary zlepšujú materiálnu situáciu ľudí, ktorí si často nemajú ako zabezpečiť ani len základné potraviny, ak počas roka málo pršalo, alebo ich chamtivosť niekoľkých nenásytných boháčov obrala aj o posledný kúsok úrodnej pôdy.

„Mě tu čas utíká jako voda, a asi i zvlášť pro to, že mě to tu mooooc baví a máme spousty zajímavých pacientů. Pán Bůh je milostivý a i když je v celé zemi katastrofální nedostatek léků, tak vždycky nějakým Božím zázrakem se našim sestrám potřebné léky podaří sehnat, takže mám i čím léčit, a to je to nejdůležitější, a zbytek zařídí náš Pán Spasitel Světa – Medhani Alem, kterému je naše klinika i farnost zasvěcená. Mají k němu velkou úctu i muslimové z širokého okolí! Věří v jeho zázraky na klinice! A to je naše evangelizace.“ – píše sestra Lenka Františka Vaverová, lekárka, z Etiopie.

„Každú nedeľu má otec Adrián sväté omše v jednej z farností (v šiestich komunitách) a my máme bohoslužbu slova so svätým prijímaním v druhej farnosti (v šiestich komunitách) – a v nasledujúci týždeň sa vymeníme. V našej diecéze – podľa slov nášho otca arcibiskupa – chýbajú stovky kňazov. Niektorí kňazi majú na starosti aj 25 komunít. Problémom tiež je, že tieto naše komunity tu boli mnoho rokov bez kňaza a bez akejkoľvek pastorácie – a preto sú v tomto zmysle „zanedbané“ a katolícka viera je na mnohých miestach v podstate mŕtva. Je tu preto veľmi potrebná nová evanjelizácia a zároveň inkulturácia Evanjelia do miestnej kultúry. Potrieb je tu nesmierne veľa – so sestrami sa snažíme rozlišovať, kam nasmerovať naše úsilie – s vedomím, že aj pri plnom nasadení môžeme urobiť len trochu a zvyšok ponechávame v Božích rukách – vnímame to ako súčasť našej chudoby, že nemôžeme urobiť ani zďaleka toľko, koľko by sme chceli.“ – Takto opisuje svoju misiu v Mexickej provincii Oaxaka sestra Miroslava Mária Artimová.

„Veľká vďaka za mail a za prekvapujúcu správu o podpore pre kúpu auta. Je to pre nás obrovská pomoc a naozaj ďakujem z celého srdca MZDSv a Slovenskej provincii. My sa pomaličky staviame na nohy aj keď nás tu zostalo iba deväť sestier.“ – Z Bolívie ďakuje za štedrosť slovenských dobrodincov sr. Sára Tokarčíková.

Dar je aj to, čo nemôžeme merať, ani vážiť, ani počítať, čo má však veľmi veľkú cenu a veľmi veľkú váhu. A tak veľkým darom pre týchto ľudí sú aj modlitby, utrpenia, odriekania – všetko, čo posielame Pánu Bohu, aby to On pretvoril na dary, ktoré ľudia potrebujú. Aj za tieto dary Vám zo srdca ďakujeme. Možno sa počas nášho pozemského život nedozvieme, koľkým bratom a sestrám sme takto pomohli. No Pán Boh na tieto dary nezabúda.

Mnohým našim dobrodincom sa nemôžeme osobne poďakovať, lebo nám chýba na nich kontakt. Pamätáme však na všetkých vo svojich modlitbách. Nech Váš nezištný dar Pán Boh odmení tým darom, ktorý Vám chce dať On pre Vaše dobro. Možno to bude taký dar, ktorý sa nedá ani vážiť, ani merať, ani počítať, no prispeje k Vášmu trvalému šťastiu a naplní Vás pokojom, ktorý svet nemôže dať.

Požehnané Vianoce a na milosti bohatý Nový rok Vám zo srdca želajú,

Sr. Mária Florková, SSpS a spolusestry.