Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

„Čile sa dvíha“

V momentoch kedy Čile zažíva náročné obdobie po rozsiahlom tragickom požiari v regióne Viňa del Mar, kedy prišlo o život 131 osôb, stovky ostávajú nezvestných a tisíce ľudí prišlo o svoje obydlia, badáme tiež obrovskú vlnu solidarity a súcitu. Každý deň sa modlíme za poškodených požiarom, za obete i za tých, ktorí pomáhajú podľa svojich možností.

Tiež som sa pripojila k mladým dobrovoľníkom z našej oblasti, a 9. februára (6 dní po požiari) sme išli do Viňa del Mar na pomoc ľuďom, ktorým zhorelo všetko čo mali. Autobusová spoločnosť „Sol y valle“ nám poskytla bezplatný transport a vďaka štedrosti miestnych ľudí sa rýchlo naplnil všestrannou humanitárnou pomocou.

Pravdupovediac, pripravovala som sa na stretnutie s beznádejou, tragickým plačom a smútkom. Ale aké prekvapenie na mieste toľkej tragédie! Uvidela som čistú solidaritu, ľudskú podporu – ľudí darujúcich i obdarovaných – v pokore, pokoji, nádeji a pravej spolupatričnosti. Miestni obyvatelia sa vrátili na zhoreniská a urobili si tam prístrešky na noc. V prachu, ktorý sme dýchali bolo zároveň cítiť veľkú chuť začať znova všetko budovať od nuly.

Na mieste, ktoré sa nazýva Pompeya Sur sme najprv rozdelili rodinám, ktoré doposiaľ nedostali žiadnu pomoc, trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Potom sme sa rozdelili do menších skupín a pomáhali sme prehľadávať trosky, vynášať popol vo vreciach k ceste, separovať sutinu… Po celodennej práci sme rozložili na zem kartóny, sadli sme si s rodinami, ktorým sme pomáhali, a pri skromnom občerstvení sme na chvíľu zdieľali s nimi ich osud. Neskoro večer sme sa vracali k nášmu autobusu na smrť unavení, ale spokojní, že aspoň malým zrnkom pomoci sme mohli povzbudiť a preukázať súcit v ťažkej životnej skúške našim ľuďom.

A tak si z tohto miesta znovu odnášam skúsenosť na vlastnej koži, že ľudskosť, súcit, pokora a nádej sú silnejšie a dokážu prekonávať zlo.

Mimochodom, tie nápisy ako: Čile sa dvíha; Čile odoláva; Hlavu hore …  sú písané uhlím na troskách zhoreniska. Nie je to príklad aj pre nás?

Vďaka, požehnania a moja veľká úcta voči všetkým ľuďom dobrej vôle.

Sr. Pia, Ľubomíra Michalicová, SSpS