Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 

Misijné dielo, ktoré je dnes rozšírené po celom svete, začal Boh nenápadne v srdci nemeckého kňaza Arnolda Janssena. Jeho túžba, aby svätý trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí, sa v roku 1875 prejavuje založením Spoločnosti Božieho Slova (SVD) v holandskom Steyli.

Inšpirovaný Duchom Svätým a potrebami ľudí v misijných oblastiach, kde prítomnosť zasvätených žien bola nevyhnutná, zakladá 8. decembra 1889 spolu s blahoslavenou Matkou Máriou, Helenou Stollenwerkovou a blahoslavenou Matkou Jozefou, Hendrinou Stenmannsovou Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého. 

Misijné sestry začali svoju misiu na Slovensku v roku 1931 v Spišskom Štiavniku. Vďaka zvýšenému záujmu slovenských dievčat o misie sa bývalá budova biskupskej lesnej správy stala novým domom Misijných sestier. 22. júl 1931 sa datuje ako deň založenia slovenskej régie SSpS. Prvou predstavenou bola sestra Virgília, Ľudmila Beláková, SSpS, ktorá pochádzala z Moravy a pôsobila na misiách v Argentíne.

Zakladajúca generácia zahŕňa misionárov kňazov, rehoľných bratov i misijné sestry, ktoré sa významným spôsobom podieľali na formovaní mladých misijných spoločností založených svätým Arnoldom Janssenom. 

Životopisy niektorých z nich:

Blahoslavená Matka Mária, Helena Stollenwerk 

Svätý Arnold Janssen

Svätý Jozef Freinademetz

Blahoslavená Matka Jozefa, Hendrina Stenmanns