Správy

Dnes slávime sviatok svätého Arnolda Janssena

Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v Gochu, malom mestečku na dolnom Rýne v Nemecku, ako druhé dieťa z desiatich súrodencov. Vyznačoval sa svedomitosťou pri práci a zdedil po rodičoch hlbokú zbožnosť.

Čítať ďalej...

Videoposolstvo sestry Margaret Hansen, členky generálneho vedenia k sviatku nášho otca zakladateľa

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo, zmieril si so sebou ľudské pokolenie;  daj, prosíme, aby na orodovanie svätého Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy.

Čítať ďalej...

"Traja králi" požehnali priestory komunít a novej nemocnice

Tak ako je to v našich končinách zvykom, 6. január sme prežili spolu všetky tri rehoľné spoločenstvá – komunita Misijných sestier, sestier Vykupiteliek a Milosrdných bratov  na Námestí SNP v Bratislave. Teda nie na námestí, lebo nešlo o žiaden pochod či zhromaždenie, ale predsa sme sa „nachodili“ po našich komunitách a celej celučičkej nemocnici Milosrdných bratov.

Čítať ďalej...

Trojdnie k úcte Svätého Arnolda Janssena

Dnes, keď sa končí vianočné obdobie a v liturgii prechádzame do cezročného obdobia a ponárame sa pomaly do bežného života. Cítime sa byť osviežení nielen slávením sviatku Ježišovho krstu, ale aj rokom, v ktorom sme svoj zrak viac upriamili na spoločenstvo s našou Kongregáciou. Pred nami je sviatok svätého Arnolda Janssena, na ktorý by sme sa chceli vnútorne pripraviť.

Čítať ďalej...

V Ivanke slávili sestry spoločné meniny

Chceli by ste vedieť, ako oslavujú rehoľné sestry meniny? Nemyslite si, že je to nejaká nudná kláštorná „párty“. Poviem vám, je to poriadna sranda...

Čítať ďalej...

Novoročné prianie

Čítať ďalej...

Posolstvo Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja

 „Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologická konverzia“ – tak znie názov Posolstva pápeža Františka na Svetový deň pokoja 2020. V poradí 53. svetový deň pokoja sa slávi v prvý deň kalendárneho roka.

Čítať ďalej...

Vianočné pozdravy z misií

Od novonarodeného Ježiša Vám z celého srdca prajem a vyprosujem plnosť Jeho požehnania, vzájomnej lásky a radostnej služby.  Vďaka za Vaše modlitby, ktorými nás sprevádzate.

Čítať ďalej...

Účastníčky duchovnej obnovy reflektovali svoju cestu k Bohu

„Hľa, služobnica Pána.“ To sú slová, ktoré povedala Panna Mária anjelovi Gabrielovi pri zvestovaní, že sa stane Matkou Božieho Syna.

Čítať ďalej...

Sestry navštívili spoločenstvá MzDSv na Spiši

Tretí adventný víkend sestry Mária Magdaléna a sestra Lucia strávili na Spiši, kde navštívili spoločenstvá Misijného združenia Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

JANUÁR 2020

Len pár dní uplynulo od slávenia sviatku Ježišovho krstu a sme osviežení jeho prítomnosťou v obnovení  nášho osobného krstného záväzku. Predstavme si, že aj nám sa otvára nebo. Pán je vždy pripravený obnoviť nás vo svojom Duchu a použiť si nás pre svoju misiu.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

   

    

    

     

     

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie