Správy

Zamyslenie k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby 17. október

Jeden bohatý otec poslal svojho syna na vidiek, aby videl, čo je to naozajstná chudoba. Syn strávil tri dni v roľníckej rodine a potom sa vrátil domov. Otec sa pýtal:

Čítať ďalej...

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2018

Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým

Čítať ďalej...

Modlitba pápeža Františka za synodu

Podporme prebiehajúcu biskupskú synodu o mladých...

Čítať ďalej...

10 rokov prítomnosti sestier v Maďarsku

Každé, aj najmenšie výročie, je vhodnou príležitosťou na zamyslenie nad uplynulým obdobím a vďačnosťou za obsiahnuté milosti.

Čítať ďalej...

Medzinárodný seminár SSpS pre koordinátorov komunikácie

39 účastníkov z rôznych provincií a regiónov SSpS privítala komunita generalátu. Medzi nimi sú viaceré Slovenky: sr. Filipa reprezentujúca Južnú Kóreu, sr. Aurélia Brazíliu,sr. Jaroslava Papuu Novú Guineu a sr. Katarína slovenskú provinciu.

Čítať ďalej...

Traja mladí muži sa stanú diakonmi

V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov.

Čítať ďalej...

Nová novicka zo Slovenska v Ríme

Našu komunitu noviciátu zatiaľ tvoríme my dve s Katrinou , naša novicmajsterka sr. Mary Joy Quizan z Filipín a sr. Carmen Elisa z Argentíny, ktorá o mesiac odchádza na misie do Grécka.

Čítať ďalej...

Nezabúdajme na nich

Pred niekoľkými dňami zomrela najstaršia politická väzenkyňa. Bola odsúdená na sedem rokov za založenie tajného spolku a protištátnu činnosť.   Čítať ďalej...

Oznámenie o večných sľuboch

Už o niekoľko dní prebehne v našom provinciálnom dome milá slávnosť.....

Čítať ďalej...

“Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás

8. septembra 2018 na sviatok Narodenia Panny Márie som spolu s troma ďalšími sestrami zložila doživotné sľuby – čistotu, chudobu a poslušnosť v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Október 2018

Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Byť pritiahnutí a byť vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré naše srdce pociťuje ako vnútorné sily lásky, ktoré sú prísľubom budúcnosti a poháňajú náš život vpred. Fakt, že sme sa na tomto svete neocitli z vlastného rozhodnutia, nám dáva tušiť, že ide o iniciatívu, ktorá nás predchádza a ktorá umožňuje našu existenciu. Každý z nás je povolaný zamyslieť sa nad touto skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 273).

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

     

      

     

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie