Správy

Misijný tím bol na cestách po Slovensku

V mesiacoch september a október navštívil Misijný tím slovenskej provincie viaceré farnosti. Túžbou sestry Prasedes Pakaenoni, sestry Zuzany Civániovej a sestry Lucie Slušnej, ako členiek Misijného tímu, bolo svedčiť o tom, že Ježišova misia je záležitosťou srdca každého misionára.

Čítať ďalej...

Sestry vyprevadili sestru Vieru do Zambie

Rozlúčka s milovaným človekom je prejavom vzájomnej lásky a podpory a udelením požehnania na jej cestu. 

Čítať ďalej...

Sestra Sára prežíva spolu s ľuďmi v Bolívii chvíle napätia

To, čo sa tu žije od 20. oktobra, je história, ktorá sa bude čítať v knihách histórie v budúcnosti.

Čítať ďalej...

V Košiciach sa uskutočnila misijná animácia pre študentov

Sestra Jana Pavla, SSpS a sestra Jana, SSpS prijali pozvanie študentov z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a tiež veriacich z farnosti Petrovany. 

Čítať ďalej...

Na Orave sa piekol misijný koláč

Na Orave, vo farnosti Podbiel, sa na misijnú nedeľu uskutočnil ďalší ročník akcie Misijný koláč, ktorej sa zúčastnili aj naše sestry Viera a Mária Magdaléna.

Čítať ďalej...

Vo Svite sa uskutočnili mimoriadne hodiny náboženstva

V Mimoriadnom misijnom mesiaci mohli zažiť žiaci na základnej škole ZŠ Komenského vo Svite niečo z misií.

Čítať ďalej...

sr. Filipa praje všetkým požehnané misie

Srdečne pozdravujem z Južnej Kórey a ďakujem za misijný pozdrav.

Čítať ďalej...

Misijná nedeľa očami dobrovoľníčky

„Misijné poslanie sa nás osobne dotýka: ja som vždy misiou, ty si vždy misiou; každý pokrstený a pokrstená je misiou.

Čítať ďalej...

V mexickej dedine San Agustín de las Juntas sa prvý raz slávila Misijná nedeľa

V modlitebnom a radostnom duchu sme prosili Pannu Máriu, prvú misionárku, ktorá darovala svetu Ježiša a vždy sa podieľala na šírení Jeho misie tu na zemi, aby orodovala za všetky národy sveta, vyprosovala pokoj v krajinách, kde vládnu vojny, hlad, násilie, prenasledovanie, nespravodlivosť a aby aj nám pomáhala v napĺňaní tej našej každodennej misie. 

Čítať ďalej...

Zasvätení sa vzdelávali v médiách

O mediálne školenie je medzi rehoľníkmi naďalej záujem. Medzi 24 účastníkmi seminára ON LINE 6 boli zasvätení zo Slovenska a Českej republiky i diecézni kňazi.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

NOVEMBER 2019

Môžeme žiť vedľa druhého človeka, a predsa ho nepoznať. Až keď nám odkryje svoje myšlienky, túžby i obavy, dokážeme sa vcítiť do jeho situácie a pochopiť jeho činy. Sv. Arnold Janssen odhaľuje svoje úprimné srdce v listoch, príhovoroch a v kázňach.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

 

   

    

       

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie