Správy

Stretnutie Misionárov na čas v Budapešti

10. – 12. februára 2017 sa v Exercičnom dome verbistov v Budapešti stretli dvaja záujemcovia o dobrovoľnú misijnú činnosť, spolu so štyrmi dobrovoľníkmi, ktorí túto misijnú skúsenosť už absolvovali. Stretnutie viedli Misijné sestry, Služobnice Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Choď k mojím bratom

V dňoch 3. – 5. februára 2017 sme v Exercičnom dome v Budapešti zorganizovali misijné duchovné cvičenia pre mládež. Na misijných chodníčkoch sprevádzal mladých  kňaz János Bolvári, farár v Mélykút.  Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 mladých ľudí.

Čítať ďalej...

X. Setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR

Sešlo se nás kolem 70 diecézních kněží, řeholníků, řeholnic a laiků pracujících v oblasti pastorace povolání, nebo mající zájem o toto téma.  

Čítať ďalej...

Nový internetový portál www.rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

Čítať ďalej...

Chcete nás podporiť 2%?

Aj tento rok Vás prosíme o Vašu podporu. Predmetom činnosti Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého je charitatívna, sociálna, náboženská a vzdelávacia činnosť. Nech Vám Dobrý Boh, Darca každého dobra odmení Vašu štedrosť.

Čítať ďalej...

Európske stretnutie postulantiek

V dňoch 13.-15. januára sa konalo európske stretnutie postulantiek. Za celú Európu sa ho  účastnili tri postulantky (zo Slovenska ja – Veronika, z Nemecka Thao a z Poľska Magdaléna). Stretnutie sa konalo v nemeckom meste Frankfurt am Main, v novozaloženej komunite našich sestier.

Čítať ďalej...

„My tři králové jdeme k Vám…“

Týmito slovami prinášali malí koledníci všetkým ľuďom dobrej vôle radostnú zvesť o narodení Spasiteľa.  Do najvýznamnejšej charitnej akcie roku sa zapojilo viac ako 80 dobrovoľníkov aj z farnosti Kelč.

Čítať ďalej...

Sr. Izidora zavŕšila svoju pozemskú púť

Hoci ju posledných rokoch postupne opúšťali sily a slabla, nikdy nezabudla poďakovať za najmenšiu službu, ktorá jej bola preukázaná. Sestra Izidora nebola ani vo svojej starobe a chorobe sústredená na seba, nesťažovala sa, ale mala pre každého úsmev a pozitívne prijatie.

Čítať ďalej...

Zo zasneženého Grayslake v USA

Posielam Vám srdečný pozdrav zo zasneženého Grayslake v USA. My sme už konečne v plnej zostave a pomaly začíname naše spoločné putovanie. Tieto prvé dni sa zoznamujeme predovšetkým medzi sebou navzájom, ale aj s našim domom a prostredím, v ktorom bývame.

Čítať ďalej...

Južná Kórea na Vianoce

Vianočný pozdrav od sr. Filipy  z Južnej Kórey

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Február 2017

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom Tvojho Nepoškvrneného srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Čítať ďalej...

Január 2017

Svatý Arnold oroduj za nás,aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať rodiny a spoločenstvá v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy... 

Videá

      

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie