Správy

Slovenský kultúrny deň

Srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma. Chcela by som sa s vami podeliť o pár zážitkov z nášho noviciátskeho života.

Čítať ďalej...

"Veľký deň" v Ivanke.

Dňa 15.10.2017  v našej farnosti Ivanka pri Nitre otec biskup Viliam Judák udelil sviatosť birmovania 81 mladým  kandidátom  na prijatie tejto sviatosti z našej farnosti a 5 z iných farností.

Čítať ďalej...

Misijný koláč vo farnosti Podbiel

Ako sa rodí dobré dielo? Často to všetko začína túžbou v srdci jedného človeka, alebo len schopnosťou uvidieť núdzu ďaleko za hranicami svojho každodenného života. A takto sa zrodila v Podbieli akcia „MISIJNÝ KOLÁČ.“

Čítať ďalej...

Nové video v ponuke

Rok 2017 je pre Misijné sestry Rokom spoločenstva s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Všetko najlepšie po druhý krát!

Naša Sr. Bohumíra oslávila v septembri krásne životné jubileum - 100 rokov. K tomuto výnimočnému a vzácnemu jubileu jej v nedeľu 29. októbra prišli zablahoželať aj deti a pani učiteľky Mgr. Ivica Gulišová a Mgr. Gabika Kratochvíľová zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Čítať ďalej...

Svätý Otec vyhlásil 1. svetový deň chudobných

19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Chudoba je postoj srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze, kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia. Pre nás, Misijné sestry, vrcholí i Rok spoločenstva s vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti. Modlime sa spoločne.

Čítať ďalej...

JEDNO MALÉ „AHOJ“ PRE SLOVENSKO Z NEKONEČNE VELKEJ BRASIL...

Viem, že viera je začiatkom, začiatkom všetkého a vo všetkom. Začiatkom misie. Existuje tu ešte iné slovo a to je vrcholom: láska. Teda dve slová: Viera a Láska. Podstata dvoch krídiel v misii a pre misiu. Bez krídiel let je nemožný.  

Čítať ďalej...

Reflexia na november

Prichádza nové zamyslenie s témou Násilie páchané na ženách napísané od Atty. Myrna T. Pagsuberon a Sr. Maria Elisabeth Ello, SSpS – Filipíny Juh z príležitosti SSpS Roku s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Prvé podelenie z USA

Píšem Vám z mojej novej - prechodnej krajiny. Ako už možno viete odlietala som 26. Októbra z letiska z Viedne do Chicaga, kde začnem od decembra medzinárodnú probáciu - prípravu na doživotné sľuby.

Čítať ďalej...

Spomienka na zosnulých

Od roku 1931, kedy sa otvorila prvá SSpS komunita na Slovensku, nás už 109 spolusestier predišlo do večnosti. Na ne sme si v týchto dňoch spomínali.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

November 2017

Dobrý Bože, požehnaj chudobných a osamelých ľudí. Nech ich tvoje požehnanie naplní vnútorným bohatstvom a nech objavia v sebe ukrytý poklad, ktorý im nik nemôže vziať.
Ukáž im ako môžu žiť svoj život s ľudskou dôstojnosťou.  Pošli k nim ľudí, ktorí im môžu pomôcť, cez ktorú sa im zjaví tvoja uzdravujúca a pomáhajúca blízkosť.

Čítať ďalej...

Október 2017

Pane, vzbuď v nás, v deťoch tvojej Cirkvi, misionárske nadšenie, aby sme ohlasovali Krista všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú, ako aj tým, ktorí stratili vieru. Rozmnož misijné povolania a svojou milosťou posilňuj tých, ktorí pracujú na diele evanjelizácie. Nech každý z nás cíti zodpovednosť za ohlasovanie Radostnej zvesti a pochopí, že našim prvoradým poslaním pri šírení viery je opravdivý kresťanský život.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


REXLEXIE  - ROK 2017

August

September

Október

November


Videá

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie