Správy

Česká Národní pouť do Krakova

Věřící z České republiky slavili 29.5.2016 významný den v rámci probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Konala se Národní pouť do Krakova. I naše komunita chtěla mít účast na této velké události.

Čítať ďalej...

Boh si povolal k sebe sr. Jakubu, Máriu Černákovú, SSpS

Sr. Jakuba žila, pracovala a obetovala sa ticho a nenápadne. So sr. Jakubou sme sa rozlúčili 24. júna 2016 zádušnou svätou omšou v provinciálnom dome a obradmi na miestnom cintoríne.

Čítať ďalej...

Srdečný pozdrav z noviciátu

Tento týždeň sme začali naplno s noviciátskym programom. Učíme sa tiež taliančinu. Najlepšie nám zostávajú v hlave najmenej potrebné slová. Viete, čo znamená fungo parasole?

Čítať ďalej...

Spoločnosť Božieho Slova bude mať dvoch novokňazov

Vo Svätom roku milosrdenstva prijmú 11. júna 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii dvaja diakoni Spoločnosti Božieho Slova Peter Fillo a Milan Toman sviatosť kňazstva.

Čítať ďalej...

Nech je vo všetkom oslávený Pán!

Spomienky vo forme videa na sr. Veroniku Theresiu, SSpS očami sr. Pavly, Anny Peštovej, SSpS

Čítať ďalej...

Posledná katechéza na SDM v Krakove - "E" ako evanjelium

Kľúčovým slovom evanjelia je však od začiatku do konca Božie milosrdenstvo. Názorne to môžeme vidieť napríklad na živote svätého Petra, kľúčovej postavy medzi apoštolmi a učeníkmi v evanjeliu.

Čítať ďalej...

Študenti objavujú, čo sa skrýva za múrmi kláštora

Koncom mája navštívili náš provinciálny dom v Ivanke pri Nitre študenti 1. ročníka Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre a žiaci 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Kozárovce.

Čítať ďalej...

Sestry kráčajú po stopách zakladajúcej generácie

Dňa 19.mája sa začal poľsko – slovenský miniterciát v Materskom dome v Steyli, v mestečku, kde vznikla naša kongregácia Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Terciát sme začali spolu s miestnou komunitou svätou omšou, ktorú celebroval p. Peter Dušička, SVD.

Čítať ďalej...

Zádušná svätá omša za sr. Veroniku Theresiu v Bánove

V Bánove, v rodnej obci sr. Veroniky Theresie, SSpS, sa v pondelok 30. mája 2016 konala zádušná svätá omša za zosnulú misionárku. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a predseda Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska.

Čítať ďalej...

V Ivanke pri Nitre sa konala zádušná sv. omša za sr. Veroniku Theresiu

V sobotu 28. mája 2016 sa v provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnila rozlúčková slávnosť so sr. Veronikou Theresiou, SSpS.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

  • jún 2016
    • JÚN 2016

      Najsladší Ježišu, pokorne kľačiac pri Tvojich nohách obnovujeme zasvätenie našej komunity/ spoločenstva/ rodiny Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Nech po celom svete zaznieva jeden hlas:  Nech je milované, uctievané, oslávené vždy a všade víťazné Srdce Ježišovo.

      Čítať ďalej... 

Videá

                          

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie