Správy

Diakonát

Diakonské svätenie prijali: Michal Vrták, Gorazd Kohút a Robin Joseph.

Čítať ďalej...

Prišiel k nám z krajiny vychádzajúceho slnka.

Páter nás cez históriu voviedol do života súčasných Japoncov, ale i do svojho osobného misionárskeho života. Pán Ježiš povedal „mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať“ a Tertulián, kresťanský spisovateľ z 3. stor. napísal, že „krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“.

Čítať ďalej...

Sr. Kanízia zavŕšila svoju pozemskú púť.

Nepozerala sa na svoje podlomené zdravie, ale s ochotným a radostným srdcom darovala svoj čas a zbytok svojich síl opatrovaniu chorých spolusestier, ale i navštevovaniu starších ľudí v dedine.  Sprevádzala ich svojimi modlitbami a pre každého mala úsmev a slová povzbudenia.

Čítať ďalej...

Prišiel k nám z väzenia

Vo väzení je už vyše 10 rokov a na počudovanie sa mu tam páči.

Čítať ďalej...

Oslávila 99 rokov

Pri narodeninových oslavách zvykneme sláviacemu zaspievať niektorú z narodeninových piesní,napr. „Veľa šťastia zdravia“, či „Nech Ťa Pán požehnáva a chráni...“ a často krát pridáme jeho či jej obľúbenú pieseň.

Čítať ďalej...

Ako sme oslávili sviatok sv. Václava....

 Ako komunita sme sa rozhodli  prežiť tento deň výletom do prírody.

Čítať ďalej...

Zo života sr. Felicity

S mamami sa stretávame každý mesiac zatiaľ sú 3: Irina, Nadežda a Evgenia. Ira a Nada su Chakasky, Evgenia Ruska.

Čítať ďalej...

Projekt so sirotami

Chcem Vám po dlhšom čase priblížiť môj život tu  v Južnej Afrike.

Čítať ďalej...

Prvé dni na Filipínach.

Chcem sa s Vami podeliť o mojom novom domove, ktorým sa na 10 mesiacov stala provincia Filipíny juh. Práve tu som dostala možnosť pripraviť sa na zloženie doživotných sľubov.

Čítať ďalej...

Otvorenie katolíckej školy v Mélykút .

1. septembra 2016 sme sa v Mélykút spolu s približne 30 učiteľmi, s viac ako 300 študentmi a za veľkej účasti ich rodičov  zúčastnili slávnosti otvorenia katolíckej školy sv. Tomáša Apoštola.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Október 2016

Modlitbou sv. ruženca sa obráťme k Márii, ktorá je vzorom pokornej a radostnej evanjelizácie, a prosme, aby sa Cirkev stala pre mnohých domovom, pre všetky národy matkou a tak sa mohol zrodiť nový svet. 

Čítať ďalej...

September 2016

Matka Sedem bolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedem bolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy... 

Videá

      

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie