Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

O spestrenie hodín náboženskej výchovy, ktorú učí na Základnej škole s materskou školou Maňa sr. Katarína, SSpS sa postarali pozvaní hostia.

 Z príležitosti Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sa konala dňa 10.3.2015 na pôde základnej školy beseda so zasvätenými. Žiaci privítali rehoľné sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, 6 chlapcov a dievčat zo Združenia Mariánskej mládeže a misionára zo Spoločnosti Božieho Slova. Sestra Mariana a sestra Gemma predstavili deťom, čo znamená zasvätený život a poslanie svojej rehole. Mladí priblížili žiakom 1. stupňa krátkym divadlom život svätej Kataríny Labouré a príbeh zázračnej medaily, ktorú každý aj dostal.

Žiakom 2. stupňa zahrali pantomimickú scénku o stvorení človeka, o Božej láske a pokušeniach, ktoré číhajú zvlášť na mladých ľudí. Skrze pátra Martina Madasseryho, SVD mohli žiaci nazrieť do života v Indii, spoznať ich písmo, reč a oblečenie, ktoré si mohli niektorí aj vyskúšať.

Ďakujem hosťom za ich návštevu, povzbudenie pre duchovný život žiakov a učiteľov a obohatenie, ktoré priniesli.

sr. Katarína  SSpS