Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Duchovná obnova birmovancov z Kalnej nad Hronom z okresu Levice sa konala v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku od piatku do nedele, 13. – 15. 3. 2015. Prijali sme pozvanie pána farára a spolu s tromi misijnými sestrami sa vydali na cestu. Očarila nás nádherná príroda v širšom okolí kláštora, ako i samotné mohutné múry pôvodne benediktínskeho kláštora z 11.-teho storočia, právom nazývaného Perla Pohronia.

 

Hoci sa pred nami črtala sychravá sobota, v našich srdciach vládol radostný pokoj a túžba po prežívaní spoločenstva. Keď sme dorazili do cieľa a vstúpili do kláštornej jedálne, dve desiatky mladých chlapcov a dievčat práve raňajkovali. Počas spoločného zoznamovania sme zistili, že väčšina birmovancov sú stredoškoláci, no nechýbali medzi nimi ani deviataci a jedna dospelá žena, matka birmovanca.

Okrem pohybových hier, založených na budovaní dôvery, sme všetkým záujemcom pri príležitosti Roka zasväteného života ponúkli krátke svedectvá o našom duchovnom povolaní. Nasledovala prednáška spojená s premietaním obrazových snímok venovaná šíreniu radostnej zvesti na ďalekej Sibíri.

Po výdatnom obede sme použitý riad kuchynským výťahom poslali paniam kuchárkam na umytie a svoje duše sme takisto ponúkli na umytie, tentoraz Pánu Bohu      v kaplnke pri svätej spovedi. Potom už dostali priestor zvedavé otázky birmovancov ohľadom rehoľno-misijného života.

V závere požehnaného celodenného stretnutia birmovancov sme sa pomyselne vybrali do Večeradla, kde sme sa stíšili pri vzájomnom umývaní rúk a lámaní chleba. Dojímavou krížovou cestou sme ukončili svoju návštevu v Hronskom Beňadiku, rozlúčiac sa s birmovancami dobroprajnými slovami Svätého Písma: “Rastite v milosti!“

                                                                                                          kandidátka Vendy