Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Mladí ľudia sa v dnešnej dobe nevedia nadchnúť pre dobrovoľníctvo iba na základe informácie z internetu. Potrebujú zažiť prvotný impulz a stretnúť naživo ľudí, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú.

Preto sa učitelia Piaristickej spojenej školy rozhodli zorganizovať Festival dobrovoľníctva. Prebiehal 7. septembra vo vonkajšom areáli školy v popoludňajších hodinách. Okrem sprievodného programu – krátky príhovor, benefičný futbalový zápas, svedectvá mladých ľudí so skúsenosťou s dobrovoľníctvom – každé združenie, či organizácia mali pripravený stánok, v ktorom priblížili to, čomu sa venujú a pozvali mladých do spolupráce. Študenti prechádzali od stánku k stánku a získavali informácie a kontakty. Svoju pozornosť otestovali v záverečnej súťaži zostavenej z otázok, ktoré sme im pripravili.
Veríme, že Festival dobrovoľníctva splnil svoj cieľ – oboznámil študentov školy a mladých o možnostiach dobrovoľníctva v meste Nitra, vzbudil u nich záujem a motivoval ich, aby sa počas celého roka zapojili do dobrovoľníckych činností nimi vybranej organizácie.
Za Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého sme im ponúkli možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení pre seniorov v Domove svätého Jozefa pri trávení času s klientmi a tiež v lokalite Orechov Dvor, kde by mohli vypomáhať školopovinným Rómskym deťom s domácimi úlohami a doučovaním. Sr. Jana, SSpS